I. За FlixCompanies: Общи условия за превоз

Дата: 25.09.2023

1  Приложение на настоящите условия

Условията за превоз важат за превоза на пътници в автобусната мрежа на FlixBus. Превозните средства служат за превоз на пътници.

1.1 Условията за превоз се отнасят за превоза на пътници в мрежата на Flix SE (наричана по-долу също „Flix“) в съответствие с Регламент на ЕС № 181/2011. Превозните средства се използват за превоз на пътници. Доколкото услугата се предоставя от партньори в сътрудничество (наричани по-долу също „Партньори“), се прилагат изключително техните общи условия за стопанска дейност и специфични условия за превоз. Тези условия могат да бъдат намерени на уебсайтовете на партньорите. Моля, имайте предвид, че тези условия могат да бъдат налични само на английски език. Партньорите не поемат никакви транспортни задължения, използвайки марката FlixBus, с изключение на връзките 96 Виена - Грац и X96 Летище Виена - Грац, които се управляват от Dr. Richard Linien & co KG.

2  Право на превоз

2.1 Правото на превоз възниква в случай, че е сключен договор за превоз.

2.2 Потвърждението за резервация (виж 3.1) дава право на пътника на пътуване между мястото на тръгване и мястото на пристигане, посочени в билета. Съобразно законовите разпоредби, не се разрешава по-късно качване или по-ранно слизане от превозното средство.

2.3 При резервация, извършена на борда на превозно средство, задължение за превоз възниква само, в случай че има достатъчно свободни места за цялото пътуване.

2.4 В случай на заявени спирки, задължение за превоз възниква само, в случай че пътуването е било резервирано от или до тази спирка в рамките на съответния краен срок за предварителна резервация. Заявените спирки са отбелязани като такива в съответното разписание. Съответните крайни срокове за предварителна резервация са посочени в съответното разписание.

3  Билети, такси за превоз

3.1 Предвидените такси за превоз трябва да бъдат платени в замяна на превоз. За тази цел билети издава Flix. За билет се счита потвърждението на резервацията, отпечатано или показано в електронен вид (PDF файл), съчетано с валиден официален документ със снимка на пътника. Ако резервацията е направена на борда на превозното средство, написаната на ръка или напечатаната разписка е едновременно касова бележка и потвърждение за резервация. За пътник и пътуване се генерира един билет. Маршрутите с прекачвания се разглеждат като едно пътуване. При резервацията следва да се предоставят собственото и фамилното име на пътника и, ако е необходимо, датата на раждане. За да се определи дали има претенция за превоз, името на пътника трябва да съвпада с посоченото в списъка за резервации, който се показва на мобилния телефон на водача или на служителя на автогарата според текущото състояние на резервацията. За предпочитане е това да се осъществява чрез сканиране на билета.

3.2 Пътникът е длъжен да направи резервация преди отпътуване. Достъпът до пътническия салон в превозното средство е разрешен само с валидно потвърждение на резервацията.

3.2.1 Пътувания могат да се резервират през уеб порталите и приложенията за смартфон на Flix, в партньорски агенции, на борда на транспортните средства (на редовна цена) и на някои автобусни гари със собствен обслужващ персонал. Извършването на резервация на борда на транспортните средства е възможно само при наличието на достатъчно свободни места за цялото пътуване. Затова е препоръчително предварително закупуване (онлайн, чрез приложение или агенция).

3.2.2 Потвърждението за резервация (данните от поръчката) се запазва, може да бъде консултирано на уеб порталите и може също да бъде изпратено до пътника по електронна поща, ако това е необходимо.

3.2.3 Всеки пътник с валиден билет има право на място. В този случай, при избора на място се дава предимство на пътуващите с деца и лицата с ограничена подвижност.

3.3 Купуване на билети в интернет:

3.3.1 Представянето на продукти в онлайн магазина - в интернет и приложението за смартфон - не представлява правно обвързваща оферта, а примерен онлайн каталог, който насърчава предоставянето на оферти от потенциалния пътник. Чрез натискане на бутоните „Резервиране“ / „Плащане“ се извършва обвързваща поръчка на стоката в количката за пазаруване. За пътник и пътуване се генерира един билет. Маршрути с прекачвания се считат за едно пътуване. Получаването на поръчката се потвърждава автоматично по електронна поща, незабавно след нейното изпращане. Договорът за превоз се счита за сключен, когато Flix приеме поръчката и издаде потвърждение за приемане. Това потвърждение за приемане може да бъде издадено заедно с автоматичното потвърждение по електронна поща или отделно на по-късен етап.

3.3.2 Предаването на данни по интернет не може да бъде гарантирано по безпроблемен и/или постоянно достъпен начин откъм сегашна технологическа гледна точка. Не е възможно да се разработят и управляват компютърни програми (софтуер) и устройства за обработка на данни (хардуер) по напълно безупречен начин и да се изключат всички непредвидими фактори, свързани с интернет средата. Затова Flix не поема гаранция за постоянната и непрекъсната достъпност на нейните уебсайтове и технически системи и не може да я осигури. Поради техническите особености на интернет, постоянната достъпност на възможностите за онлайн резервация не може да бъде гарантирана. Не могат да бъдат предявявани искания за отстъпки или намалени цени, когато поради технически проблеми, системата е достъпна отново в по-късен момент от време (напр. удължен период на продажба).

3.3.3 Следва да се отбележи, че законовите разпоредби относно правото на отказ, в случай на договори от разстояние, не се прилагат що се отнася до договорите за превоз, сключени онлайн чрез продажба от разстояние, при които операторът се ангажира, след сключване на договора, да извършва услугата в определено време или в рамките на точно определен период от време, за разлика от онлайн продажба по пощата. Това обаче не засяга нашите условия за анулиране.

3.4 Служби за продажби, управлявани от персонал:

Всички агенции за продажби, бюра за билети и отдели за обслужване на клиенти на FlixCompanies могат да таксуват такса за обслужване за завършване на резервация или анулиране. Таксуваната такса за обслужване на магазина зависи от неговото местоположение.

3.5 Такси за превоз:

3.5.1. Не може да се претендира за резервиране във всеки център за резервация, за всички ценови категории и ценови квоти. По-специално, отстъпки и промоционални цени могат само частично да се резервират онлайн.

3.5.2 Цената на билета включва само превоза на пътници, а други услуги, като например предварително запазване на място, превоз на велосипеди, допълнителен или свръхбагаж, се заплащат отделно.

3.5.3 За намалени тарифи важат определени условия за резервация. В този случай от решаващо значение са публикуваните във връзка с товаусловия.

4  Невалидни билети

Пътникът е длъжен да покаже както билета, така и валиден документ за самоличност със снимка, когато това бъде поискано от служителите на FlixCompanies по време на случайни проверки на билети, с цел да се провери валидността на билета.

5  Увеличени такси за превоз

5.1 Пътникът е задължен да заплати увеличена такса за превоз, в случай че се установи, че пътува с превозно средство и не е резервирал място за въпросното пътуване, нито предварително, нито при качване в превозното средство.

5.2 Пътник, за който по време на проверка се установи, че няма валидна резервация, е задължен да предостави своите верни лични данни и да се идентифицира при поискване.

5.3 Увеличените такси за превоз са два пъти по-високи от обичайната цена за изминатото разстояние от пътниците, но най-малко 60 евро, плюс цената за оставащото разстояние до мястото на пристигане, изминато от пътниците. Ако пътуващият не може да докаже изминатото разстояние, за изчисление на увеличението на таксата за превоз, се използва началната точка на маршрута.

5.4 Увеличената такса за превоз трябва да бъде платена веднага, най-късно в рамките на 2 седмици след получаване на искането за плащане в текстова форма. След изтичането на този срок, за всяко писмено искане за плащане се заплаща такса за обработка от 5 евро, при условие че пътникът не може да докаже, че не са направени никакви или по-ниски разходи за обработка. FlixCompanies си запазват правото да предприемат допълнителни мерки, свързани с по-нататъшни граждански и/или наказателни производства.

6  Разписания

6.1 Запазва се правото за изменения в одобрените и публикувани часове на пътувания, дати, маршрути и цени на билети, при наличието на важни основания, по-конкретно, за изпълнение на решенията на лицензиращия орган.

6.2 Ако маршрутите, публикувани в разписанието, са с обозначение „подлежи на официално одобрение“, процедурата за лицензиране, необходима за включването на съответните транспортни връзки в публикуваното разписание, все още не е завършена за въпросните маршрути (връзка, спирка, ден на пътуване, тарифа и т.н.).

6.3 Изменения в разписанието, влизащи в сила след сключването на договора и за които превозвачът не носи отговорност (напр. дългосрочни последици от природни бедствия или постоянни строителни ремонти) не дават право на пътниците да предявяват претенции за обезщетение, при условие че тези изменения се отклоняват само незначително от първоначално определените часове на тръгване и пристигане, т.е. максимум до 2 часа. При значително изменение на разписанието, пътниците имат право да се откажат от договора за превоз, без да дължат такса. За целта, те трябва да се свържат с телефонната линия за обслужване на клиенти:

 • Обаждания от Германия и Швейцария (немски стационарен номер): +49 30 300 137 300
 • Обаждания от Австрия (австрийски стационарен номер): +43 820 910 340
 • Обаждания от Италия (италиански стационарен номер): +39 (02) 947 59 208
 • Обаждания от Франция (френски стационарен номер): +33 (0)1 76 36 04 12
 • Обаждания от Великобритания (английски стационарен номер): +44 1491 502156
 • Обаждания от Хърватия (хърватски стационарен номер): +385 1 300 0803
 • Обаждания от Дания (датски стационарен номер): +45 35 15 40 55
 • Обаждания от Швеция (шведски стационарен номер): +46812411600
 • Обаждания от Полша (полски стационарен номер): +48 22 307 93 34
 • Обаждания от Унгария (унгарски стационарен телефон): +36 1 701 04 78
 • Обаждания от Румъния (румънски стационарен телефов) +4 0373 808 000
 • Обаждания от Украйна (украински стационарен телефон) +38 044 228 1473*

или по електронна поща на адрес uslugi@flixbus.bg. Пътниците не трябва да са започнали пътуването. Останалите права на пътниците остават незасегнати.

7  Начало на пътуването

7.1 На пътниците се препоръчва да са на мястото на отпътуване 15 минути преди началото на пътуването.

7.2 Ако пътникът не се яви в насрочения час на мястото за отпътуване за съответния резервиран маршрут, претенциите за превоз отпадат и резервирания маршрут може да бъде предоставен на друг.

7.3 Ако пътникът е уведомен чрез SMS, по електронна поща или по друг писмен начин за забавяне на пътуването, претенцията за превоз в случай на отсъствие на пътника отпада едва след часа на забавеното пътуване, посочен в SMS или електронното съобщение.

7.4 За да се определи дали има претенция за превоз, името на пътника трябва да съвпада с посоченото в списъка за резервации, който се показва на мобилния телефон на водача или на служителя на автогарата според текущото състояние на резервацията. За предпочитане е това да се осъществява чрез сканиране на билета. В изключителни случаи, при поискване, пътникът трябва да представи на водача и обслужващия персонал отпечатано или електронно (като PDF файл) потвърждение на резервацията, както и валиден документ за самоличност със снимка (лична карта, паспорт с валидна виза, ако е необходимо).

8  Прекачване

8.1 По принцип публикуваните редовни линии са директни връзки. В някои случаи може да наложи прекачване.

8.2 Ако дадено прекачване е планирано, FlixCompanies гарантират по-нататъшния превоз на пътниците до резервираното от тях място на пристигане. Ако в някои изключителни случаи даден маршрутен автобус не може да изчака закъсняващ свързващ автобус, FlixCompanies предлагат заместващ транспорт. В някои случаи това могат да бъдат автобуси, управлявани от други компании, автомобили или железопътен транспорт. Не се удовлетворяват претенции за определен вид транспорт. Ако мястото на пристигане е на голямо разстояние, отдалечено или няма разумни алтернативни връзки, вследствие на което се налага продължаване на пътуването на следващия ден, на пътниците се предлага безплатно настаняване в хотел, средна категория.

8.3 Горепосочената разпоредба, се прилага само в случаи, при които пътникът е направил пътническа резервация с Flix за директна връзка. Ако пътникът резервира отделни маршрути и ги комбинира за пътуване с прекачвания, той носи риска от пропускане на връзка. В този случай той няма право на претенция за заместващ транспорт или нощуване в хотел. Въпреки това, Flix или FlixCompanies ще положат всички разумни усилия, за да информират пътниците за алтернативни връзки.

8.4 Не може да се гарантира прекачване с транспортни услуги, които не се извършват от FlixCompanies.

9  Общи задължения на пътниците

9.1 Трябва да се спазват указанията на водача и придружаващия персонал.

9.2 Водачът и изпращащият персонал са упълномощени да не позволяват пътуване на пътници, които очевидно са в нетрезво състояние или са под влияние на наркотици. Същото важи и за пътници, които поради други причини застрашават безопасността на останалите пътници или значително влошават тяхното благополучие. В този случай те нямат право на претенции за заместващ транспорт.

9.3 Пушенето в автобуса е забранено, също и на електронни цигари.

9.4 Пътниците носят отговорност за виновно причинени вреди на автобуса.

9.5 Пътници, които причинят замърсяване в автобуса, умишлено или по небрежност, са задължени да заплатят на FlixCompanies такса за почистване от най-малко 100 евро, като пътниците имат право да представят доказателства, че не са причинени щети или че упоменатите щети са значително по-малки от гореспоменатата фиксирана сума.

9.6 Превозвачите могат да отменят договора за превоз без предизвестие, в случай че пътникът, въпреки отправеното му (устно) предупреждение, се държи по начин, който е толкова смущаващ, че вече не е разумно превозвачът и/или останалите пътници да продължат пътуването. Това важи и когато пътникът не спазва обективно обосновани указания (например указания за безопасност). В този случай превозвачът има право да задържи таксата за пътуване. Изключение правят случаите, свързани с болестта на пътници с инфекциозно заболяване според чл. 3, параграф 1, № 2 от VO-ABB (постановление относно Общите условия за превоз за трамваен и автобусен транспорт и редовни услуги с моторни превозни средства).

9.7 Всички пътници са задължени да използват предпазните колани в рамките на законовите разпоредби, доколкото автобусът е оборудван с тях.

9.8 При почивки/спирания или полицейски проверки пътниците трябва да слязат от автобуса при подкана от страна на шофьора или обслужващия персонал. При спиране за почивка пътникът е длъжен да спазва обявеното от шофьора или обслужващия персонал време за почивка. Шофьорът има право да продължи пътуването, в случай че след изтичане на обявеното време за почивка, все още има пътник, който не се е върнал в автобуса, и не носи отговорност за отсъствието на даден пътник след изтичане на определеното за почивка време.

10  Специфични задължения на пътниците при международни маршрути

10.1 При международен превоз пътникът носи изключителна отговорност за спазването на всички закони и разпоредби, отнасящи се до необходимите документи за пътуване, визи, чуждестранни валути, митнически и здравни правила. FlixBus не носи отговорност за каквито и да било неблагоприятни последици, дължащи се на неспазване на тези закони и разпоредби от страна на пътниците, дори ако те са променени след извършване на резервацията.

10.2 При международен превоз пътникът е отговорен за това да носи със себе си всички необходими документи за пътуване и да спазва законите на всяка държава от която, през която или до която желае да бъде превозен.

10.2.1 Конкретно за граждани на Европейския съюз, Норвегия и Исландия като документ за пътуване се приема национална лична карта; за граждани от всички други националности се изисква пътуване с паспорт.

По-конкретно, разрешените документи за пътуване не включват: разрешително за пребиваване (с което не се разрешава преминаване през граница), шофьорска книжка, карта за библиотека, студентска карта, здравноосигурителна карта и подобни документи.

10.2.2 Препоръчително е пътниците самостоятелно да проверяват изискванията за влизане и пътуване на целевата държава/държавите, през които пътуват, като се свържат със съответните посолства или консулства и разгледат уебсайта europa.eu: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/index_en.htm. FlixBus не носи отговорност за последици, възникнали в резултат на това, че пътникът не носи необходимите документи за пътуване по време на превоза.

10.3 Преди всяко пътуване с автобус, обслужващ маршрут на дълги разстояния, всеки пътник трябва да предостави на водача или обслужващия персонал необходимите документи за международни пътувания. Тези документи се проверяват визуално от страна на водача или обслужващия персонал.

10.4 FlixBus си запазва правото да откаже качване в автобуса, когато пътникът не предостави изискваните документи за пътуване съгласно точка 10.2.1.

10.5 В случаи на точка 10.4, компанията FlixBus не е длъжна да възстанови изцяло или частично стойността на билета или да предложи някаква форма на компенсация.

10.6 За да се ускори процеса на митническа проверка, предаденият багаж трябва да остане отключен.

10.7 Пътниците са задължени да носят със себе си само стоки, които са освободени от мита по вид и количество.

11  Деца и малолетни и непълнолетни лица

11.1 Деца на възраст между 0 и 3 години могат да се превозват само в столчета за деца. По време на пътуването тези столчетата за деца трябва да бъдат закрепени с предпазните колани на съответната седалка в автобуса. Столчетата за деца трябва да се закрепват с двуточкови колани и трябва да се донесат от придружителя на детето.

11.2 Деца и малолетни под 10-годишна възраст се превозват по всички вътрешни и международни връзки, само ако по време на пътуването са придружени от възрастен.

11.3 Деца и малолетни на възраст от 10 до 14 години се допускат да пътуват без придружител, само ако при резервацията законен настойник потвърди в писмена форма, че малолетният(та) е способен(на) и в състояние да направи това пътуване сам(а) и без надзор. Flix, FlixCompanies и техните партньорски предприятия изрично заявяват, че не поемат задължение за надзор над малолетни и непълнолетни лица. Деца, които пътуват сами, не могат да бъдат транспортирани през нощта и когато има преминаване на национални граници. Изключва се също така превозът на деца, когато пътуването включва прекачване.

11.4 Младежи на възраст 15 и повече години могат да пътуват сами. В случаите на международен транспорт, настойниците трябва да се уверят, че младежите носят всички документи, вкл. документи за удостоверяване на самоличността, които са необходими за преминаването на границата (виж точка 11.2).

11.5 Децата пътуват по намалена тарифа. Това важи за деца и малолетни под 15-годишна възраст. При наличието на промоционална тарифа, която е по-ниска от намалената тарифа, детето автоматично използва по-изгодната тарифа.

12  Пътници с увреждания или намалена подвижност

12.1 По правило се транспортират всички лица, независимо от това дали са с увреждания или намалена подвижност. FlixBus предоставя на лицата с увреждания или намалена подвижност помощни услуги, които са от компетентността на превозвача, в съответствие с приложения I a и б към Регламент (ЕС) № 181/2011.

12.1.1 В рамките на Чехия, лицата с увреждания или намалената подвижност пътуват по намалена тарифа, ако могат да представят валидна ZTP- или ZTP/P-карта, издадена в Чехия

12.2 Придружаващи лица, както и кучета-придружители на лица с увреждания, и кучета-водачи

12.2.1 Придружаващите лица се транспортират безплатно, ако се докаже необходимостта от постоянен придружител. Горното трябва да се докаже чрез показване на съответния документ в началото на пътуването, в който е посочена необходимостта от постоянен придружител, като например, в Германия това е карта за хора с тежки увреждания или медицинско свидетелство.

12.2.2 За да се гарантира осъществяването на превоза на хората с увреждания или ограничена подвижност, както и на техните придружители, е необходимо пътникът да ни информира за своите нужди преди да направи резервацията. (вж. т. 12.5.3).

12.2.3 Кучета-придружители на лица с увреждания и кучета-водачи, които трябва да бъдат водени от хора с увреждания, се превозват безплатно при представяне на съответното доказателство под формата на валидна карта за идентифициране на човек с тежко увреждане или подходящ сертификат (вж. т. 12.2.1). Не се изисква поставянето на намордник на тези животни.

12.2.4 За да се гарантира осъществяването на превоза на кучета-придружители или кучета-водачи, преди резервацията и не по-късно от 36 часа преди заминаването, пътникът следва да информира по телефона службата за работа с клиенти за своите нужди.

12.3 Спирки/автогари

FlixCompanies нямат влияние върху инфраструктурното и подходящо за хора с увреждания състояние на спирките и автогарите на местата на пристигане, поради което не може да се предостави гаранция във връзка с това. Отговорността за горното носи съответният оператор на гарата.

12.4 Отказ на превоз

12.4.1 Ако поради конструкцията на превозното средство или инфраструктурата, включително автогарите и автобусните спирки, физически е невъзможно влизането, излизането или транспортирането на лицето с увреждания или лицето с намалена подвижност да се направи по безопасен и оперативно осъществим начин, си запазваме правото на последно решение относно резервацията, издаването или предоставянето по друг начин на билет, и качването на лицето в превозното средство. В този случай заинтересованото лице ще бъде информирано за всеки приемлив алтернативен превоз, осъществяван чрез услуги на FlixCompanies.

12.4.2 Поради конструкцията на превозните средства към този момент, транспортът е възможен единствено в случай че хората с увреждания или ограничена подвижност могат да предприемат пътуването самостоятелно и без външна помощ. Пътникът може да поиска да бъде придружен от друго лице по собствен избор, което е в състояние да предостави помощта, която е необходимата на лицето с увреждания или намалена подвижност, така че тези предпоставки да отпаднат. Такъв придружител ще бъде транспортиран безплатно; доколкото това е възможно, същият ще бъде настанен в близост до лицето с увреждания или намалена подвижност.

12.4.3 Съответният пътник се информира незабавно и при поискване писмено, в срок от пет работни дни от получаването на уведомлението за причините за отказа от превоз.

12.4.4 Ако е била направена проверка във връзка с превоза на пътник с увреждания или намалена подвижност и е издаден билет и въпреки това пътникът откаже превоза, пътникът, както и неговият придружител, имат следните възможности за избор: (a) възстановяване на таксата за пътуването и в зависимост от обстоятелствата, възможно най-ранно безплатно връщане в началната точка на пътуването, както е посочена в договора за превоз, или (б) ако това е възможно, продължаване на пътуването или последващо пътуване с променен маршрут чрез подходяща алтернативна услуга за транспорт до местоназначението, посочено в договора за превоз.

12.5 Пренасяне на инвалидни колички или помощни средства за ходене

12.5.1 Пътниците с увреждания или ограничена мобилност имат право на безплатен превоз на техните сгъваеми инвалидни колички или техните помощни средства за ходене в багажното отделение на автобуса. Поради съображения за сигурност инвалидните колички трябва да са сгъваеми и без електрическо задвижване.

12.5.2 Освен това, всички инвалидни колички, които ще се превозват в пасажерския салон, независимо от датата на тяхното производство, трябва да имат точки за закрепване при обезопасяването или т.нар. „силови възли“, съгласно DIN 75078-2, както и да разполагат с одобрение от производителя съгласно DIN EN 12183 или 12184. Съответствието с предписаните стандарти за превоз трябва да се потвърди във формуляра, изпратен преди резервацията. (вж. т. 12.5.4).

12.5.3 За да се провери възможността за превоз, пътникът следва да ни информира по телефона за точната конструкция на инвалидната количка и другите помощни средства за ходене до 14 дни след резервирането и не по-късно от 7 дни (за превоз в пасажерския салон) или 36 часа (за превоз в багажното отделение) преди началото на пътуването.

12.5.4 Пътникът гарантира, че инвалидната количка е функционална и техническото ѝ изпълнение позволява да бъде използвана безопасно по време на пътуването. Инвалидната количка отговаря на действащите официални изисквания по отношение на сигурността. Превозът в инвалидна количка може да бъде отказан, ако има съществени основания да се смята, че безопасният транспорт е невъзможен или проблематичен. Превозвачът не носи отговорност за вреди, причинени от незадоволителното техническо състояние на инвалидната количка.

13  Предварително запазване на място

13.1 Резервация на предварително запазено място

13.1.1 За някои пътувания на FlixBus при извършване на резервацията на нашите уебсайтове, при свързани агенции или на билетните каси на FlixCompanies може може да се резервира конкретно място. Наличността и таксата за резервация варира в зависимост от маршрута, линията, категорията на мястото (пътека, прозорец, ред или маса) и времето на резервиране.

13.1.2 Резервацията на предварително запазено място се приема с отбелязване в потвърждението за резервация. При резервация за повече хора запазването на места не е поименно, тоест местата не се разпределят на хората от една резервация.

13.1.3 Не съществува задължение за (платено) предварително запазване на места. Ако няма предварително запазено място, при качване в автобуса, пътуващият може свободно да си избере място в определена зона. В този случай няма да може да се гарантира, че семейства и групи ще получат места един до друг. Наличието на място обаче е гарантирано винаги за всеки клиент.

13.2 Ограничения при предварителното запазване на място

13.2.1 Правото на място и превоз се губи при ненавременно явяване за качване в автобуса. В този случай, съгласно точка 7.2, FlixBus има право да преотстъпи билета на друг. Затова се препоръчва, дори в случай на предварително запазено място, явяването на спирката най-късно 15 минути преди времето на отпътуване.

13.2.2 По принцип само лица с предварително запазено място имат право да заемат място, което може да бъде резервирано. Поради оперативни съображения или такива, свързани с техническата безопасност, FlixBus може също да преразпредели местата и след отпътуване. По-специално, това може да се стане, когато на бременни жени, непълнолетни лица, пътуващи сами деца или лица с физически увреждания е посочено друго място за продължаване на пътуването и няма налични свободни места. В този случай следва да се спазват указанията на шофьора. Посочването на нови места на пътуване се извършва без оглед на раса, религия, цвят на кожата, националност или пол.

13.2.3 Ако се наложи промяна на предварително запазеното място и не може да осигури място в резервираната или по-горна категория, пътникът може да изиска връщане на таксата за предварително запазеното място.

13.2.4 При отмяна на пътуване или закъснение, според точка 16, сумата за предварително запазено място се възстановява.

13.2.5 Възстановяването не се извършва, ако пътуването не е започнало или ако за разпределеното или полученото място не е платена такса.

13.3 Анулиране и промяна

Таксата за предварително запазено място се възстановява при анулиране или промяна на пътуването, освен ако мястото е разпределено безплатно. Тук важат разпоредбите съгласно точка 5 на Условията за резервация. При анулиране на пътуване, предварително запазените места могат да бъдат прехвърлени на други лица от същата резервация.

13.4 Резервация на допълнително място

13.4.1 Важат разпоредбите от параграф 13.1 до параграф 13.3.

13.4.2 Допълнителното място не предоставя каквото и да било допълнително право на превоз по смисъла на параграф 2.2. Поради това не се допуска неговото прехвърляне на друго лице без валиден билет.

13.4.3 Таксата за наличното място се определя от текущата валидна цена на билета. Клауза 13.1.1. се прилага и за таксата за резервация на допълнително място.

14  Превоз на предмети

14.1 Багаж:

14.1.1 Включеният в цената на пътуването багаж е ограничен до една безплатна единица багаж на пътник, като максималните размери на багажа са 80 х 50 х 30 см. Допускат се незначителни отклонения от посочените размери, ако общият размер на единицата багаж от височина, широчина и дължина не надвишава 160 см. Всеки пътник има право на безплатен багаж с максимално тегло от 20 кг. За пътнически багаж се считат куфари и пътнически чанти. Като изключение се допуска транспортирането на туристическа раница. Моля, имайте предвид, че по някои от нашите линии може да има изключения от политиката за багажа. Ако е необходимо, това ще бъде посочено по време на съответния процес на резервиране и на издадения билет.

14.1.2 Допълнителен багаж

14.1.2.1 В отделни случаи и в рамките на свободния капацитет е възможен превоз на допълнителна платена единица пътнически багаж (допълнителен багаж) с максимални размери 80 х 50 х 30 см и максимално тегло от 20 кг. За допълнителния багаж също се допускат незначителни отклонения от посочените размери, при условие че общият размер на единицата багаж не надвишава 160 см. Не съществува общовалидно право за превозване на повече от една единица пътнически багаж. Моля, имайте предвид, че по някои от нашите линии може да има изключения от политиката за багажа. Ако е необходимо, това ще бъде посочено по време на съответния процес на резервиране и на издадения билет.

14.1.2.2 Необходимо е да резервираш допълнителния багаж предварително. Резервацията може да се извърши онлайн по време на процеса на резервиране или онлайн от „Управление на резервацията ми“ след покупката на билета. Ако има достатъчно място в багажника на автобуса и все още нямаш резервиран допълнителен багаж, можеш да закупиш допълнителен багаж от шофьора на автобуса. Преценката за това е отговорност на шофьора на автобуса. Наличността и таксата за допълнителен багаж се различават в зависимост от маршрута, линията, времето и начина на резервация.

14.1.3 За целите на правилното указване и връщане на багаж и по-конкретно, за да се избегнат обърквания, пътниците са длъжни да обозначат багажа си със своето име и адрес.

14.1.4 Пътниците отговарят за товарене на своя багаж при прекачване. Евентуална помощ от водача на автобуса ще бъде оказвана само в изключителни случаи и не се оправдават претенции за извършване на същата, освен ако въпросният пътник не е с увреждания или е лице с намалена подвижност.

14.2 Ръчен багаж:

14.2.1 Ръчният багаж е безплатен, но се ограничава до 1 брой багаж на пътник с максимални размери 42 х 30 х 18 см и максимално тегло 7 кг.

14.2.2 Пътниците следва да поставят и наблюдават ръчния багаж в пътническия салон по начин, който гарантира, че няма да бъде нарушена безопасността и правилната експлоатация на автобуса и няма да бъде причинено неудобство на другите пътници. По принцип ръчният багаж трябва да се съхранява върху багажните стелажи в пътническия салон или под съответната седалката пред пътника.

14.2.3 Ръчният багаж и неговото съдържание остават под грижите на пътниците по време на цялото пътуване и трябва да бъдат наблюдавани по подходящ начин. Ако се забележи неразрешен достъп от трети лица, трябва да се информира водача на автобуса. Пътниците проверят целостта на своя ръчен багаж малко преди края на пътуването.

14.3 Специален багаж:

14.3.1 Взимането на „специален багаж” изисква предварителна регистрация от пътниците и потвърждение на възможността за превоз. По принцип не съществува общовалидна претенция за превоз на специален багаж.

14.3.2 Като специален багаж се определят предметите, които надхвърлят размерите, посочени за пътническия багаж. При това размерът (височина в см + широчина в см + дължина в см) на специалния багаж не може да надвишава 240 см. Теглото на единицата специален багаж не може да надвишава максималното тегло от 30 кг.

14.3.3 Превозът на специален багаж е ограничен до 1 брой на пътник.

14.3.4 Приспособления, предмети за обзавеждане или мебелни елементи, електронни устройства, дъски за сърф и кашони обикновено не се допускат за превоз. Ортопедични помощни средства и велосипеди не се считат за специален багаж. За тях важат отделни условия.

14.3.5 Необходимо е да резервираш специален багаж предварително. Резервацията може да се извърши онлайн по време на процеса на резервиране или онлайн от „Управление на резервацията ми“ след покупката на билета. Ако има достатъчно място в багажника на автобуса и все още нямаш резервиран специален багаж, можеш да закупиш специален багаж от шофьора на автобуса. Преценката за това е отговорност на шофьора на автобуса. Наличността и таксата за специален багаж се различават в зависимост от маршрута, линията, времето и начина на резервация.

14.4 Музикални инструменти:

14.4.1 Музикалните инструменти се считат за специален багаж. В случай, че въпросният инструмент (включително неговият калъф за съхранение) е по-малък от определения размер за ръчен багаж, той може да бъде превозен безплатно на мястото на ръчен багаж. В случай, че въпросният инструмент (включително неговият калъф за съхранение) е по-голям от определения размер за ръчен багаж, той трябва да бъде превозен в багажното отделение. В този случай ще бъде начислена допълнителна такса (вж. точка 14.3.5). Музикални инструменти и техните калъфи, чиито размери надвишават 135 х 48 х 35 см. не се превозват.

14.4.2 Обикновено се препоръчва музикалните инструменти да се превозват в твърди калъфи.

14.5 Ценни предмети и електронно оборудване:

14.5.1 Ценни предмети, като пари в брой, бижута, благородни метали, ключове, очила (слънчеви и/или очила за четене), електронни устройства (лаптопи, айпади, таблети, MP3 плейъри, клетъчни телефони, камери, пауър банки, литиеви батерии или литиеви акумулатори), електронни цигари, електронни потребителски стоки (по-специално лаптопи, мобилни телефони и т.н.), засегнати от изтегляне на продукта от страна на производителя или разпространителя, контактни лещи, протези, лекарства, важни документи (дипломи, други сертификати, акредитивни писма, паспорти, шофьорски книжки, ценни книжа) и т.н., както и чупливи предмети трябва да бъдат превозвани в ръчния багаж, а не в обикновения багаж, и подлежат на надлежна проверка на пътниците.

14.5.2 Ако въпреки това пътниците изберат да превозват ценни вещи в своя обикновен багаж, няма да се приемат претенции за отговорност. Изключение правят случаите на умисъл или груба небрежност.

14.6 Детски колички:

14.6.1 Детските колички се транспортират като специален багаж (на пътник по една детска количка). Детските колички трябва да бъдат сгъваеми. Не се превозват детски колички, които не са сгъваеми. Регистрирането трябва да се извърши по телефона за обслужване на клиенти най-рано 48 часа преди началото на пътуването.

14.6.2 Превозът на детски колички е безплатен.

14.7 Велосипеди & Електрически скутер:

14.7.1 Велосипеди

14.7.1.1 По някои маршрути се превозват велосипеди. Велосипедите трябва имат стандартни размери без приспособления и теглото им не трябва да надвишава 20 кг. Не се превозват електрически велосипеди, тандеми или триколки.

14.7.1.2 Препоръчваме на всички пътници, които желаят да вземат велосипед със себе си, да направят резервация за пътуването и за места за велосипедите много по-рано.

14.7.1.3 Превозът на велосипеди се извършва само в зависимост от наличния капацитет от максимум 5 велосипеда на автобус. По принцип няма няма задължение за превоз на велосипеди.

14.7.1.4 За транспортирането на велосипеди се прилага допълнителна такса за велосипед. Наличността на място и таксата за велосипед се различават в зависимост от маршрута, линията, времето и начина на резервация. Превозът се извършва на стойка за велосипеди. В специални случаи превозът е възможен само в подходящи чанти в багажното отделение (напр. за сгъваем велосипед). Общият размер на велосипедната чанта не може да надвишава 240 см (височина + ширина + дълбочина), като теглото ѝ не трябва да надвишава 20 кг. В този случай трябва да бъде уведомен отделът за обслужване на клиентите (вж. т. 14.3.5).

14.7.2 Електрически скутер

14.7.2.1 Превозът на електрически скутери и подобни стоки на автобуси, обслужващи маршрути на дълги разстояния, е изключен.

14.8 За забравени или оставени в автобуса вещи няма застрахователно покритие. В случай че пътниците са оставили вещи в автобуса, те трябва да попълнят формуляра за изгубени вещи на уебпорталите на Flix.

14.9 Не се разрешава превоза на опасни вещества и предмети, особено на

 • експлозивни, лесно запалими, радиоактивни, миризливи или корозивни вещества,
 • непакетирани или незащитени предмети, които могат да наранят други пътници.

Това включва например оръжия, боеприпаси и фойерверки.

15  Превоз на животни

15.1 Пренасянето и транспорта на кучета и други животни в автобусите, пътуващи на дълги разстояния, като цяло е изключено.

15.2 За кучета, придружаващи хора с увреждания, и за кучета-водачи важат правилата, посочени в точка 12.2.3 и точка 12.2.4.

16  Права на пътниците в случай на закъснение и анулиране.

16.1 В случай на анулиране или закъснение, FlixCompanies или операторът на автогарата уведомява пътниците, заминаващи от обслужвания терминал, за ситуацията колкото е възможно по-бързо и най-късно 30 минути след планираното време за заминаване и ги информира за очакваното време за заминаване, веднага щом тази информация стане достъпна. FlixCompanies предлага на всички пътници, особено на тези, които тръгват от необслужвани автогари, информация относно анулирани пътувания или закъснения при пътувания по електронен път. За да получат тази информация, пътниците трябва да предоставят необходимите данни за контакт (например номер на мобилен телефон).

16.2 Ако има основание да се счита, че пътуването, за което е направена резервация, трябва да бъде анулирано или ще се забави с повече от 120 минути, както и в случай на продажба на повече билети от наличните места, пътниците могат да постъпят както следва: (а) да продължат пътуването при първа възможност по друг маршрут, водещ до място на пристигане, предвидено в договора за превоз при съпоставими условия с тези, посочени в същия договор; или (б) да поискат възстановяване на цената на билета и на безплатно пътуване за връщане с автобуса до мястото на заминаване, предвидено в договора за превоз, както е приложимо. Претенции за възстановяване на пълната заплатена цена на билета може да има както за изминатите отсечки от пътуването, така и за тези, които не са изминати в случай, че пътуването е станало безполезно в съответствие с първоначалните планове за пътуване на пътниците. Възстановяването на сумата се извършва в пари, освен ако пътникът не приеме друга форма на възстановяване, в рамките на 14 дни след получаване на иска за обезщетение или на пътниците се предоставя избор според т. (а) или (б).

16.3 Flix предлага на пътниците безплатно настаняване в хотел или друга форма на настаняване, както и помощ при организирането на превоз между автогарата и мястото за настаняване, в случай че се изисква престой за 1 или повече нощувки в резултат от отмяната или закъснението на пътуването от автобусна спирка с повече от 90 минути при пътувания с продължителност по-голяма от 3 часа. В този случай Flix предлага на пътниците закуски, ястия или напитки, според периода на изчакване или закъснение, при условие, че те са налични в автобуса или на автогарата, или могат да бъдат закупени по разумен начин. Flix ограничава общите разходи за настаняване, с изключение на разходите за превоз между автогарата и квартирите, до 80 евро за нощувка на пътник и до 2 нощувки максимум. Горепосочената претенция за безплатно настаняване в хотел или друга форма на настаняване не се прилага, когато Flix може да докаже, че анулирането или закъснението е било причинено от неблагоприятни метеорологични условия или тежки природни бедствия, които застрашават безопасната експлоатация на редовна автобусна линия.

16.4 В случай че превозното средство се повреди по време на пътуването, Flix ще предложи на пътниците да продължат превоза със заместващо превозно средство или превоз до подходяща точка на изчакване, откъдето пътуването може да продължи.

16.5 Не се изключват други претенции, произтичащи от вреди, причинени от отмяната или забавянето.

17  Отговорност

17.1 В случай на незначителна небрежност, отговорност се поема, само ако са нарушени съществени договорни задължения, с изключение на случай на застрашаване на живота, увреждане на крайник или на здравето. Продължава да се поема неограничена отговорност за преднамерена и груба небрежност.

17.2 Отговорността за косвени щети се изключва в случаите на проявена обикновена небрежност. Това не важи в случаите на умишлено или небрежно телесно увреждане, увреждане на живота и здравето.

17.3 Размерът на обезщетението в случай на смърт се изчислява в съответствие с приложимото национално законодателство. Максималният размер на обезщетението, предвидено от националното законодателство, не трябва да бъде по-малко от 220 000 EUR на пътник.

17.4 Отговорността и размерът на обезщетението за щети на багаж се ограничават и изключват, както следва:

17.4.1 В случай на щети по багаж, произтичащи от произшествие, свързано с автобуса, или загуба на багаж, произтичаща от това, нивото на обезщетение за претенция за вреди за пътник и багаж се ограничава до 1 200 евро.

17.4.2 Отговорността се изключва в случай на загуба на бройки багаж, които не са свързани с произшествие, свързано с автобуса, в допълнение към объркване или кражба на същите, с изключение на случаите на преднамерена и груба небрежност.

17.4.3 Отговорността за щети или последващи щети, произтичащи от невъзможността на пътниците да опаковат бройките багаж по подходящ начин, се изключва, освен в случаите на преднамерена и груба небрежност.

17.5 Компенсацията в случай на повреда на инвалидни колички и друго оборудване за придвижване или помощни средства винаги трябва да се равнява най-малко на стойността за подмяна или на разходите за ремонт на изгубеното или повредено оборудване. В това отношение ще бъдат положени всички усилия да се осигури поне временна подмяна на същото, което съответства на техническите и функционалните характеристики на загубената или повредена инвалидна количка или друго оборудване за придвижване.

17.6 Размерът на обезщетението за всички други имуществени вреди, които не са нито случайни щети по багаж, нито щети по инвалидни колички или други помощни средства за подпомагане на придвижването или помощни средства, се ограничава до 1 000 евро, освен ако имуществените щети се основават на преднамерена или груба небрежност.

17.7 Споменатите ограничения и изключването на отговорността не се отнасят до установена по закон задължителна отговорност без вина или ако в отделни случаи е приета гаранция без вина.

18  Общи условия за превоз

[Анулирано]

19  Място на юрисдикция

Мюнхен е мястото на юрисдикция за общи търговци, юридически лица и физически лица, които нямат обща юрисдикция в страната, както и за лица, които са променили своето местожителство или обичайно пребиваване в чужбина след сключване на договор за превоз и чиито местоживеене или обичайно местопребиваване не е известно към момента на предявяване на иска.

20  Недействителност на някои разпоредби

В случай, че отделни разпоредби в настоящите Общи търговски условия и специфични условия за превоз са или станат изцяло или частично неефективни или невалидни, това по принцип не намалява ефикасността на договора за превоз като цяло.

 

II.  Специални условия за превоз, специфични за отделните страни

1. Допълнения Условия за превоз Дания

 • към 5: Студенти, деца и възрастни хора получават, при пътуване в рамките на Дания, намаление върху редовните цени на билетите. Обърнете внимание на това, че в случай на резервация и пътуване с намаление, трябва да покажете на шофьора валиден документ със снимка при отпътуване. Билети за деца, студенти и възрастни важат само при показване на валиден документ за самоличност. Ако не можете да покажете документ за самоличност на шофьора, намаленият билет отпада и трябва да си купите редовен билет за пътуването.
  Датските наборници могат да пътуват безплатно, като покажат съответните удостоверителни документи и документ за самоличност. Трябва да се направи предварителна резервация за място по електронна поща на адрес: uslugi@flixbus.bg.
 • към 11: Клаузите 11.2, 11.3 и 11.5 не се прилагат за транспорт в рамките на Дания. Непълнолетни лица под 16-годишна възраст могат да пътуват сами в Дания дори и ако пътуването включва прекачване, при условие че родител или настойник потвърди писмено, че това непълнолетно лице може да пътува без придружител и без надзор. FlixBus изрично заявява, че не поема отговорност за надзора на малолетното или непълнолетното лице. В рамките на Дания децата пътуват винаги по тарифа с намаление от цената на билетите за възрастни. До две деца под 12-годишна възраст могат да пътуват безплатно, ако са придружавани от пътник на възраст 16 или повече години. Дете под 12 години може да пътува безплатно, когато пътува заедно с дете на възраст между 12 и 15 години.

2. Допълнения Условия за превоз Франция

 • към 7.6: Всички пътници на възраст над 18 години, които пътуват до Франция и на територията на Франция, ще бъдат задължени от 9 август 2021 г. да притежават едно от трите здравни доказателства, свързани със Здравния пропуск: сертификат за пълна ваксинация; доказателство за валиден отрицателен RT-PCR или антигенен тест; резултат от положителен RT-PCR тест на поне 11 дни и на не повече от 6 месеца, удостоверяващ възстановяването от Covid-19.
  Пътниците, които не носят достатъчно доказателства, може да бъдат изключени от пътуването. В този случай няма право на замяна на транспорта.
  От 30 септември 2021 г. тези мерки се прилагат за всички пътници над 12-годишна възраст.
 • към 11: Клаузите 11.2, 11.3 и 11.4 не се прилагат за транспорт във Франция и транспорт от Франция до други страни. Малолетни на възраст под 16 години трябва да бъдат придружавани от настойник по време на пътуването. При пътуване на младежи на възраст 16 и 17 години от Франция до други страни, настойниците трябва да се уверят, че младежите носят всички документи, вкл. документи за удостоверяване на самоличността, които са необходими за преминаването на границата (лична карта или паспорт).
 • към 12.2.1: Придружаващите лица се транспортират безплатно, ако се докаже необходимостта от постоянен придружител. Горното трябва да се докаже чрез показване на съответния документ в началото на пътуването, в който е посочена необходимостта от постоянен придружител, като например в Италия „Atteste“, във Франция die „Carte D´Invalidité (Besoin d´Accompagnement)“.

3. Допълнения Условия за превоз Италия

 • към 11.1: Деца на възраст между 0 и 3 години могат да се превозват само в подходящи детски столчета за кола. Столчетата за кола трябва да се закрепват с наличните в автобуса двуточкови колани и трябва да се предоставят от възрастните придружители на децата. FlixBus не носи отговорност за пригодността и съответствието със законовите изисквания на столчетата за кола, предоставени от възрастните придружители на деца.

  Деца и малолетни над 3-годишна възраст могат да бъдат превозвани при ползване на системи за обезопасяване на деца само ако последните са одобрени и подходящи за техния ръст (чл. 172.6 на Италианските закони за движение по пътищата [Codice della Strada]).

  Ако автобусът не е оборудван с одобрени системи за обезопасяване на деца, децата и малолетните трябва да се превозват със стандартни предпазни колани само ако последните са подходящи за техния ръст. Тази разпоредба се прилага само за деца с тегло под 36 кг.

  Отговорността за неспазване на настоящите разпоредби се носи изцяло от пълнолетните лица, отговарящи за надзора на децата и малолетните лица. Пътниците с тегло до 36 кг. и ръст до 1,50 м могат да пътуват, без да използват системи за обезопасяване на деца само ако не седят на първия ред в автобуса и ако са придружени от пътник на възраст над 16 години.

  При международни линии деца и малолетни лица на възраст между 0 и 14 години (деца и малолетни лица, които все още не са навършили 14 години) могат да пътуват само ако са придружени от възрастен (родители, законен настойник или друго пълнолетно лице). Ако деца и малолетни лица под 14-годишна възраст се превозват по международни линии, придружени от възрастен, който не е техен родител или законен настойник, последните трябва да предоставят изрично съгласие, подписвайки Декларация за съгласие в компетентното полицейско управление (Questura), която може да бъде изтеглена от следния линк.

  Валидността на съгласието за пътуване е ограничена до еднократното пътуване (указано като еднопосочно и/или двупосочно пътуване) извън мястото на пребиваване на малолетното лице до посочена дестинация.

  Ако малолетни лица на възраст между 14 и 15 години (малолетни лица, които са навършили 14 години, но все още не са навършили 15 години) искат да пътуват по международни линии, без да са придружени от пълнолетно лице, техните родители или законен настойник трябва да дадат писмено съгласие, което се прикрепя към билета, използвайки формуляра, предоставен на следния линк.

  По вътрешни линии децата и малолетните лица на възраст между 0 и 10 години (деца и малолетни лица, които все още не са навършили 10 години) могат да пътуват само ако са придружени от възрастен (родители, законен настойник или друго пълнолетно лице). Ако деца или малолетни лица под 10-годишна възраст пътуват по вътрешни линии, придружени от възрастен, който не е техен родител или законен настойник, последният трябва да предостави писмено съгласие, което се прикрепя към билета, като използва формуляра, предоставен на следния линк.

  Ако малолетни лица на възраст между 10 и 15 години (малолетни лица, които са навършили 10 години, но не са навършили 15 години) искат да пътуват по вътрешни линии, без да са придружени от пълнолетно лице, техните родители или законен настойник трябва да дадат писмено съгласие, което се прикрепя към билета, като използват формуляра, предоставен на следния линк.

  Flix и компаниите от групата FlixBus не поемат задължение за надзор над малолетни и непълнолетни лица.

 • към 12: Лице с ограничена мобилност при ползване на превоз поради физически увреждания (сензорни или опорно-двигателни, постоянни или временни), психично увреждане или разстройство или увреждане поради друга причина или възраст и чието състояние изисква специално внимание и адаптиране на предоставяната на всички пътници услуги към неговите или нейните специфични нужди („Лице с увреждания или намалена подвижност“ или „Лице с увреждания“).
 • към 12.2.1: Придружителят има право да пътува безплатно, ако пътникът може да докаже, че е необходимо да бъде придружаван по всяко време. Това се доказва чрез представянето в момента на заминаване на съответния документ, в който е посочена необходимостта от постоянна помощ: в Италия здравен сертификат (Certificato), издаден от местния здравен орган (ASL) или от Националния социалноосигурителен институт (INPS).
 • към 12.2.3: Кучетата-придружители на хора с увреждания и кучета-водачи на незрящи лица се превозват безплатно при представяне на валиден документ, доказващ тежко увреждане или равностойно удостоверение (вж. т. 12.2.1). Тези животни трябва да носят намордник, ако водачът или някой от пътниците поиска това.

4. Допълнения Условия за превоз Полша

 • към 2.2: Разпоредбата не изключва правото на пътника да промени договора за превоz или да се оттегли от договора за превоз на място, където по време на пътуването автобусът спира на автобусна спирка за транспортните връзки, изпълнявани от FlixBus Polska sp. z o.o. Оттеглянето от договора за превоз по време на пътуването изисква шофьорът да бъде известен предварително. Промяната на договора за превоз по време на пътуването изисква шофьорът да бъде известен предварително и да се закупи нов билет.
 • към 3.1: Билети, закупени за връзки на FlixBus Polska sp. z o.o. имат стойност на фактура по смисъла на полския закон за данъка върху оборота.
 • към 3.2.1: Закупуването на билети за транспортни връзки, изпълнявани от FlixBus Polska sp. z o.o., е възможно в определени автобуси.
 • към 3.5.4: За пътувания в рамките на Полша се предоставят законоустановени облекчения, които се отпускат на правоимащите лица по полското право за отстъпка за превоз в обществения транспорт или по други разпоредби. В този случай таксата се изчислява на базата на законовата отстъпка и цената, посочена от списъка с тарифите, важащи за конкретния маршрут. Пътникът се задължава да представи, преди качване в автобуса, валиден документ, потвърждаващ правото му на намаление. Информация за заслужени законови облекчения и валидни документи, доказващи разрешението ще намерите тук.
 • към 5: За услуги, изпълнявани от FlixBus Polska sp. z o.o., разпоредбите, посочени в клауза 5, следва също да се прилагат в случай на установяване на липса на валиден документ, удостоверяващ право на безплатен билет или на намалена цена на билет.
 • към 5.3: За услуги, изпълнявани от FlixBus Polska sp. z o.o., увеличената цена на билет следва да бъде сумата от съответната цена и допълнителната цена: 150 полски злоти, които се плащат по време на проверката, или 200 полски злоти, когато е издадено искане за плащане.
 • към 5.4: За услуги, изпълнявани от FlixBus Polska sp. z o.o., увеличената цена и допълнителната цена следва да се възстановят, и искането за плащане да се анулира, след плащане на такса за обслужване в размер на 15 полски злоти и, ако пътникът може, не по-късно от 7 дни от датата на превоз, да предостави документи, че съответното пътуване е било резервирано или че има право на безплатен билет или на намалена цена на билет. Съответните документи трябва да се изпратят чрез формуляра за контакт на https://www.flixbus.bg/za-nas/kontakti или с препоръчано писмо на адрес: FlixBus Polska sp. z o.o. Fabryczna 5A, 00-446 Warsaw, Полша.
 • към 9.3: В Полша консумацията на алкохол в автобуса не е разрешена.
 • към 9.5: За маршрути, обслужвани от FlixBus Polska sp. z.o.o., се прилага точка 9.5, като размерът на обезщетението, което пътникът трябва да заплати, отговаря на действителната стойност на възникналите щети.
 • към 12: В Полша и за услуги, предоставяни от FlixBus Polska sp. z o.o., точки 12.2.3 и 12.2.4 се прилагат за хора с увреждания с кучета-асистенти, както е определено от съответните закони. Прилагат се следните разпоредби:
 • към 2.2.3: Куче-асистент на лице с увреждания се транспортира без допълнително заплащане, при условие че е оборудвано с нагръдник и лицето с увреждания разполага с удостоверение, потвърждаващо статуса на куче-асистент, и удостоверение за необходимите ветеринарни ваксини. За тези животни не се изисква да ползват намордник.
 • към 12.2.4 Тази разпоредба не се прилага.
 • към 17: За Полша не важат разпоредбите от точка 17, а следните правила за отговорност (17.8.1 bis 17.8.9), които са в съответствие с полското гражданско право и полския Закон за превоз на пътници:
 • към 17.8.1: Оплаквания, възникнали в резултат от договора за превоз, подписан с превозвача, се изпращат в писмена форма на FlixBus чрез формуляр от уебсайта на Flix или се с препоръчано писмо на следния адрес: FlixBus Polska sp. z.o.o. Fabryczna 5A, 00-466 Warszawa, Polen. Жалбите могат да се отправят в рамките на една година считано от деня на настъпване на обстоятелствата, които са предмет на жалбата.
 • към 17.8.2: По-специално жалбата трябва съдържа имената на лицето, подало ожалбата, описание на фактите и на произлизащите от тях обвинения, описание на понесените щети, предявената претенция и подпис на жалбоподателя. Към жалбата трябва да се прибавят билетите, в оригинал или като копие, както и други документи от сключването на договора за превоз, включително такива, които доказват правото на безплатен превоз или на превоз с намалени цени.
 • към 17.8.3: В случай на жалби относно багажа следва да се опишат точните щети и условията, в които те са възникнали.
 • към 17.8.4: Ако жалбата не съдържа горепосочените изисквания, то тази информация следва да се предостави по-късно. В този случай договорния превозвач призовава жалбоподателя да предостави информацията в рамките на 14 дни от получаване на жалбата. Ако жалбоподателят не реагира правилно на искането в рамките на този срок, жалбата няма да бъде обработена.
 • към 17.8.5: Превозвачът обработва жалбата в рамките на 30 дни считано от датата на получаване на попълнената жалба.
 • към 17.8.6: Други условия и подробен механизъм за подаване на жалби са регламентирани в полския закон за транспорта и изпълнителните разпоредби.
 • към 18 и 19: Тези клаузи не се прилагат за транспортните връзки, изпълнявани от FlixBus Polska sp. z o.o.

5. Допълнения Условия за превоз Чешката република

 • към 3.3.3: Съгласно разпоредбите на раздел 1840 от Закон № 89/2012 от Гражданския кодекс на Чешката република, със съответните изменения, специални разпоредби относно задълженията по договори, сключени като договори от разстояние, съгласно който потребителят има право да се оттегли от договора в рамките на четиринадесет дни, не се прилага за договори за превоз на пътници.
 • към 11.2 до 11.4: Вместо ограничението за възраст в точки 11.2 до 11.4, деца на възраст под шест години могат да бъдат превозвани само ако са придружени от лице на възраст над десет години.
 • към 11.5: Пътници на възраст до шест години се превозват безплатно; това не се отнася за второ или всяко друго последващо дете, придружено от един и същ пътник, или ако на детето е предоставена отделна седалка по искане на придружаващия го/я пътник. Пътници на възраст от 6 до 18 години пътуват на намалени тарифи.
 • към 12: В Чешката република лица с увреждания или ограничена мобилност пътуват на намалена тарифа, ако могат да представят валидна карта ZTP или карта ZTP/P, издадена в Чешката република.
 • към 12.2.1: Водачът се превозва безплатно, когато се представят доказателства за необходимостта от постоянно водачество. Представянето на доказателства се определя като предоставяне на подходящ документ в началото на пътуването, който демонстрира необходимостта от постоянно водачество; в Чешката република това е валидна карта ZTP/P, издадена в Чешката република.
 • към 12.2.4: Условието не е в сила.
 • към 16.2: В случай че пътникът има еднопосочен билет за връзка, който на спирката за отпътуване се забави с 60 или повече минути, и пътникът реши да се откаже от пътуването, пътникът има право да му бъде възстановена за цената на билета за пътуване.
 • към 17.1. до 17.3, 17.6, 17.7: Прилагат се законовите разпоредби относно гражданската отговорност.
 • към 17.4.2: Вместо включената разпоредба, ще се прилага следното: пътникът ще има право на възстановяване на суми за изпитана щета за изгубен багаж, транспортиран в багажното отделение, до максимум 3 000 CZK.
 • към 18: В допълнение към настоящите Общи условия за превоз, приложим е Указът на Министерството на транспорта и съобщенията № 175/2000 г. от Гражданския кодекс на Чешката република, относно правилата за превоз на пътници чрез обществения железопътен и автомобилен превоз, или друго приложимо законодателство.
 • към 19: Всеки потенциален съдебен спор между FlixBus CZ s.r.o. и пътника трябва да бъде отнесен за разрешаване пред съда в Чешката република.

6. Допълнения Условия за превоз Швеция

 • към 16.2: 
  • Закъснения при пътувания по линии с общо разстояние по-къси от 150 км. (напр. линия 690 Арланда до Стокхолм C)
   • При пътувания с линии с общо разстояние по-малко от 150 км, в случай на забавяне от повече от 20 минути се прилагат други разпоредби.
   • Пътниците могат да извършат пътуването с други транспортни средства или да продължат пътуването със закъснелия автобус, като и в двата случая ще имат право на финансова компенсация. Това не зависи от разстоянието, което изминавате, а от общото разстояние на автобусната линия, която използвате.
  • Компенсация за други транспортни средства.
   • Ако има основателни признаци да се предположи, че пътниците ще бъдат забавени с повече от 20 минути до пристигане на местоназначението си, те имат право първо да извършат пътуването с други транспортни средства и след това да получат компенсация за алтернативния транспорт. Алтернативният транспорт може да бъде например обществен транспорт, такси или собствен автомобил. Исканията за възстановяване на разходи за таксѝ могат да бъдат предмет на разглеждане само ако транспортирането е извършено от и до точните спирки, които са били резервирани или планирани.
   • Разходите за алтернативен транспорт трябва да са разумни в зависимост от обстоятелствата и не трябва да надвишават 1/40 от сумата на основната цена, определена в Кодекса за социално осигуряване (2010: 110) (1182,50 шведски крони за 2020 г.). Няма предварително определени ограничения за това какви са разумните разходи, но това трябва да се реши във всеки отделен случай.
   • Пътниците могат също така да имат право на обезщетение за закъснение за други транспортни средства, дори ако не са успели да закупят автобусен билет. Автобусът трябва да бъде с повече от 20 минути закъснение, а пътниците трябва да са планирали да пътуват точно със закъснялата автобусна линия. Трябва да има доказателство, че пътниците са извършили някаква подготовка, като например да са на автобусната спирка/автогарата, за да пътуват със закъснелия автобус. 
  • Възстановяване на такси за билети
   • Ако пътниците решат да продължат пътуването си със закъснелия автобус, те имат право на възстановяване на цената:
    • Ако пътуването закъснее повече от 20 минути, те имат право на възстановяване на 50 процента от цената на билета.
    • Ако пътуването закъснее повече от 40 минути, те имат право на възстановяване на 75 процента от цената на билета.
    • Ако пътуването закъснее повече от 60 минути, те имат право на възстановяване на 100 процента от цената на билета.
   • Пътниците, които искат възстановяване на средства за алтернативен транспорт, трябва да предявят рекламация в рамките на два месеца след настъпване на закъснението.

7. Допълнения Условия за превоз Обединеното кралство

 • към 11.3: Важи само за пътувания, които са в рамките на Обединеното кралство.
 • към 11.4: В случай на услуги за пътувания извън Обединеното кралство, детето трябва да бъде на възраст най-малко 16 години, за да пътува самостоятелно.

8. Допълнителни условия за превоз, приложими за Испания

 • към 19: Flix SE изрично се отказва и изключва компетентността на Транспортните арбитражни съвети за разрешаване на спорове, свързани с услугите, които предоставя. Ако пътниците подадат искове до Транспортни арбитражни съвети, ще бъдат информирани за алтернативни опции за разрешаване на спорове.