Ако срещаш затруднения, докато се опитваш да получиш достъп до този уебсайт, моля, свържи се по телефона с +359 2 493 0121 или използвай приложение Google Асистент за FlixBus.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Импресум

Издател
FlixMobility GmbH

Свържи се с нас:
Адрес: FlixMobility GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München Германия
Телефон: +359 2 493 0121
Имейл: info@flixbus.bg

* (Моля, имай предвид, че цените за разговорите от фиксирани и мобилни номера са в зависимост от тарифата на съответния доставчик.)

Управляващ директор
André Schwämmlein
Daniel Krauss
Jochen Engert

Търговски регистър: 
Районен съд Мюнхен, номер в Търговския регистър 197620


Номер по ДДС:
DE 283764680

Отговорно лице съгласно чл. 18, пар. 2 от Държавния договор в областта на медиите
Даниел Краус
Friedenheimer Brücke 16
80639 München
Имейл: info@flixbus.bg


Отговорност за съдържанието
Съдържанието в уебсайта ни бе изготвено изключително внимателно. Не носим отговорност за точността, изчерпателността и актуалността на това съдържание.  Като доставчик на услуги сме отговорни в съответствие с чл. 7, ал. 1 от Медийния закон за собственото си съдържание на тези страници съгласно разпоредбите на общото законодателство.  Съгласно разпоредбите на чл. 8 до 10 от Медийния закон като доставчик на услуги не сме задължени да контролираме изпратената или съхранената информация от други лица или да разследваме обстоятелства, които свидетелстват за незаконна дейност. Задълженията за премахване на или блокиране на използването на информация съгласно разпоредбите на общото законодателство остават непроменени. Съответната отговорност обаче е възможна само от датата, на която конкретното нарушение е станало известно.  След като бъдем известени за подобни нарушения, ще премахнем незабавно съдържанието.

Европейската комисия предоставя платформа за извънсъдебното онлайн решаване на спорове (ОРС платформа), която може да бъде намерена на www.ec.europa.eu/consumers/odr. Ние ще участваме в процедура за уреждане на спорове пред орган за уреждане на спорове с потребители. Списък с данните за контакт на признатите органи за уреждане на спорове ще намерите на https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show. За тази цел Ви насочваме към Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e.V (Помирителния орган за обществен транспорт) (www.soep-online.de).


Този импресум се отнася и за нашите канали в социалните медии: Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Glassdoor, Twitter, Xing, Pinterest, Kununu. Списъкът с отделните канали се съдържа тук.