Импресум

Издател
FlixMobility GmbH

Свържи се с нас:
Адрес: FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 München Германия
Телефон: +49 (0)30 300 137 300
Имейл: info@flixbus.de

* (Моля, имай предвид, че цените за разговорите от фиксирани и мобилни номера са в зависимост от тарифата на съответния доставчик.)

Управляващ директор
André Schwämmlein
Arnd Schwierholz
Daniel Krauss
Jochen Engert

Търговски регистър: 
Районен съд Мюнхен, номер в Търговския регистър 197620


Номер по ДДС:
DE 283764680

Отговорно лице за съдържанието съгласно § 55 II от Държавния договор за радио и телевизия
Даниел Краус
Birketweg 33
80639 München
Имейл: info@flixbus.de


Отговорност за съдържанието
Съдържанието в уебсайта ни бе изготвено изключително внимателно. Не носим отговорност за точността, изчерпателността и актуалността на това съдържание.  Като доставчик на услуги сме отговорни в съответствие с чл. 7, ал. 1 от Медийния закон за собственото си съдържание на тези страници съгласно разпоредбите на общото законодателство.  Съгласно разпоредбите на чл. 8 до 10 от Медийния закон като доставчик на услуги не сме задължени да контролираме изпратената или съхранената информация от други лица или да разследваме обстоятелства, които свидетелстват за незаконна дейност. Задълженията за премахване на или блокиране на използването на информация съгласно разпоредбите на общото законодателство остават непроменени. Съответната отговорност обаче е възможна само от датата, на която конкретното нарушение е станало известно.  След като бъдем известени за подобни нарушения, ще премахнем незабавно съдържанието.

На 09.01.2016 г. влезе в сила нов регламент на ЕС (524/2013). Онлайн търговците вече са длъжни да предоставят на уебсайтовете си връзка към платформата за ОРС на Европейската комисия. Сайтът на горепосочената платформа на ЕС трябва да бъде завършен до 15.02.2016 г., за да бъде дадена възможност на бизнеса и потребителите да решават възникналите спорове съгласно нововъведените договори за онлайн покупки и/или онлайн услуги. Предвижда се жалбите, публикувани в платформата за ОРС, да бъдат препращани към арбитражните органи на съответните държави, в които оперират онлайн търговците.