Възможно ли е пътуването с автобус да има неутрален въглероден отпечатък?

Автобусите на FlixBus щадят околната среда

Ето как ще използваме през 2016 г. заплатените от вас компенсационни такси

През 2016 г. с помощта на паричния ти принос за защита на климата подкрепяме проект за производство на вятърна енергия на карибския остров Аруба. Ще финансираме изграждането и поддръжката на ветрогенератори, с които ще се добива алтернативна енергия по устойчив начин. Вятърният парк на острова е важен новаторски проект за целия Карибски регион, чрез който ще стане възможно използването на местни възобновяеми енергийни източници. Инвестициите във вятърна енергия подобряват сигурността на националната енергийна система, допринасят за опазването на климата в глобален план и за развитието на устойчивото производство на енергия. В допълнение към опазването на климата проектът също така има и ценен принос за местното население чрез:

  • по-голяма независимост от чуждестранни източници на енергия благодарение на укрепване на производството в региона;
  • подкрепа на местната икономика чрез създаване на нови работни места, свързани с изграждането, поддръжката и експлоатацията на съоръженията;
  • подпомагане на местната инфраструктура вследствие на развитието на проекта за вятърна енергия;
  • подобряване на качеството на въздуха в региона чрез елиминиране на вредните вещества, които се отделят сега при производството на електроенергия от фосилни горива.

„Go green!“ Нека да запазим околната среда...

Автобусите на FlixBus са много по-ефективни по отношение на разхода на гориво. Нивото на отделяните парникови газове при тях е изключително ниско. Разбира се, не е лесно да пътуваш, без да произвеждаш никакви въглеродни емисии, дори и когато използваш автобуси, които щадят в максимална степен околната среда. Поради този факт и благодарение на сътрудничеството ни с ClimatePartner предлагаме на всеки един от пътниците си да компенсира по време на резервацията си отражението върху климата, което ще има пътуването му с FlixBus. Въз основа на принципите на схемата за търговия с емисии имаш възможност да дадеш своя доброволен принос за околната среда, когато резервираш пътуването си. Дарението се инвестира в сертифицирани проекти за защита на климата и компенсира съответното количество въглеродни емисии.

Приносът на FlixBus за въглеродния офсет – принцип на действие

Когато правиш онлайн резервация в системата за билети на FlixBus, трябва да поставиш отметка в квадратчето „Компенсиране на CO2“ на ClimatePartner, след като избереш автобусния си маршрут в Европа. След това въглеродните емисии от пътуването ти ще бъдат изчислени въз основа на продължителността и разстоянието на маршрута ти. Изчислената сума се добавя автоматично към цената на билета ти. Приносът ти за околната среда е около 1% – 3% от цената на пътуването ти. Дарението ти ще бъде инвестирано в сертифициран проект за защита на климата в съответствие с международните стандарти за околната среда. След като направиш резервацията, ще получиш сертификат, потвърждаващ плащането на въглеродния офсет и съдържащ подробности за подкрепения проект за защита на климата.