Установени със закон намаления в Полша

1. 100% – Гранична охрана - незаконна миграция

Гранична охрана, изпълняваща официални задължения, свързани с предотвратяването и противодействието на нелегалната миграция, извършвана по търговски маршрути или по такива със специално международно значение

– важи за редовни, ускорени, бързи и експресни пътувания

2. 95% – водачи на незрящи хора

водач или помощник, придружаващи незрящо лице по време на пътуването му

– важи за редовни, ускорени и бързи пътувания

3. 95% – придружител на военноинвалиди

водач или помощник, придружаващи военноинвалид, който е напълно неспособен да работи и да живее самостоятелно

– важи за редовни, ускорени и бързи пътувания

4. 95% – Придружители на лица, които не могат да живеят самостоятелно

водач или помощник, придружаващи лице, което не може да живее самостоятелно

– важи за редовни, ускорени и бързи пътувания

5. 93% – Незрящи хора

незрящи хора, които не могат да живеят самостоятелно

– важи за редовни пътувания

6. 78% – Гранична охрана

Гранични служители в униформа, докато изпълняват официалните си задължения, свързани с охраната на националната граница, докато ескортират задържани лица, по време на патрул или докато изпълняват дейности, свързани с контрола на граничния трафик.

– важи за редовни и ускорени пътувания

7. 78% – Митнически служители и служители от финансови служби

Служители от митнически и финансови служби по време на изпълнение на официални задачи, свързани с контрол, съгласно раздел V от Закона за националната данъчна администрация от 16 ноември 2016 г. (Държавен вестник, брой 1947)

– важи за редовни и ускорени пътувания

8. 78% – Полицейски служители

Униформени полицейски служители, които ескортират задържани лица или защитена собственост, транспортират специална поща, по време на патрул или докато осигуряват помощ или съдействие на правоприлагащите органи.

– важи за редовни и ускорени пътувания

9. 78% – Войници от военна полиция

войници от военна полиция и военни правоприлагащи органи, които изпълняват служебни патрулни задължения и други служебни задължения в средствата за обществен транспорт

– важи за редовни и ускорени пътувания

10. 78% – деца с увреждания

деца и младежи (до 24 години) с увреждания или инвалидност, за превоз от мястото, на което живеят или са отседнали, до:

детски градини, училища, институции за висше образование, институции за грижи и образование, институции за образователно обучение, специални центрове за обучение, специални образователни центрове, центрове, които дават възможност на деца и младежи да изпълняват изискванията за посещаване на училище или висше образователно заведение, центрове за рехабилитация и обучение, социални домове, центрове за поддръжка, здравни учреждения, клиники за психологична и педагогическа помощ, включително специализирани клиники или места за рехабилитация, както и пътя обратно

– важи за редовни, ускорени и бързи пътувания

11. 78% – Придружители на деца и младежи с увреждания

родител или помощник, придружаващи дете или младеж с увреждания или инвалидност при пътувания до:

детски градини, училища, институции за висше образование, институции за грижи и образование, институции за образователно обучение, специални центрове за обучение, специални образователни центрове, центрове, които дават възможност на деца и младежи да изпълняват изискванията за посещаване на училище или висше образователно заведение, центрове за рехабилитация и обучение, социални домове, центрове за поддръжка, здравни учреждения, клиники за психологична и педагогическа помощ, включително специализирани клиники или места за рехабилитация, както и пътя обратно

– важи за редовни, ускорени и бързи пътувания

12. 78% – Военноинвалиди, които не могат да работят и живеят самостоятелно

военноинвалид, който е напълно неспособен да работи и да живее самостоятелно

– важи за редовни, бързи и експресни пътувания

13. 78% – Войници, които не са от кариерата

войници, изпълняващи непрофесионална военна служба, с изключение на периодична или „stop-loss“ служба, както и лица, които изпълнявят задължения в еквивалентна форма

– важи за редовни и ускорени пътувания

14. 78% – Деца до 4-годишна възраст

деца до 4-годишна възраст, които ползват самостоятелна седалка

– важи за редовни и ускорени пътувания

15. 78% – Незрящи цивилни лица, жертва на военни операции

незрящи лица, жертва на военни операции, които не могат да живеят самостоятелно

– важи за редовни, ускорени и бързи пътувания

16. 78% – Учащи с увреждания

учащи (до 26 години) с увреждания или инвалидност, за превоз от мястото, на което живеят или са отседнали, до:

детски градини, училища, институции за висше образование, институции за грижи и образование, институции за образователно обучение, специални центрове за обучение, специални образователни центрове, центрове, които дават възможност на деца и младежи да изпълняват изискванията за посещаване на училище или висше образователно заведение, центрове за рехабилитация и обучение, социални домове, центрове за поддръжка, здравни учреждения, клиники за психологична и педагогическа помощ, включително специализирани клиники или места за рехабилитация, както и пътя обратно

– важи за редовни, ускорени и бързи пътувания

17. 51% – Незрящи лица

незрящи хора, които не могат да живеят самостоятелно

– важи за ускорени и бързи пътувания

18. 51% – Ветерани

ветерани или други лица, които отговарят на тези изискания, инвалиди или лица, получаващи пенсии или семейни помощи

– важи за редовни и ускорени пътувания

19. 51% - Антикомунистически опозиционни активисти и репресирани лица по политически причини

– важи за редовни и ускорени пътувания

20. 49% – Хора, които не могат да живеят самостоятелно

хора, които не могат да живеят самостоятелно, с изключение на незрящи хора, които не могат да живеят самостоятелно

– важи за редовни пътувания

21. 37% – Деца над 4-годишна възраст

деца над 4-годишна възраст до възрастта, на която започва задължителна предучилищна годишна подготовка

– важи за редовни и ускорени пътувания

22. 37% – Незрящи лица

незрящи хора, които не се считат за неспособни да живеят самостоятелно

– важи за редовни, ускорени и бързи пътувания

23. 37% – Ветерани с увреждания

ранени ветерани, които получават помощи за увреждания, свързани с наранявания или болести вследствие на участие в действия извън страната

– важи за редовни и бързи пътувания

24. 37% – Военноинвалиди

– важи за редовни, ускорени и бързи пътувания

25. 37% – Хора, които не могат да живеят самостоятелно

хора, които не могат да живеят самостоятелно, с изключение на незрящи хора, които не могат да живеят самостоятелно

– важи за ускорени и бързи пътувания