I. Общи условия за продажба и резервация

Дата: 16.05.2023

1 Област на приложение

1.1 Общите условия за продажба и Специалните условия за резервации важат за използването на уеб порталите на FlixBus (включително мобилното приложение, предназначено да даде възможност на клиентите да посещават тези уеб портали) и резервациите на пътувания във FlixBus.

1.2 Моля, обърнете внимание че настоящите Общи условия за продажба и Специалните условия за резервации не се прилагат за следните положения, обхванати от отделни условия:

а) В своите уеб портали FlixBus позволява също така включването и резервацията на услуги за наземен транспорт на трети страни, предлагани от превозвачи трети страни, оторизирани от FlixBus да публикуват и показват определени пътувания в неговите уеб портали, за които FlixBus не е договорният партньор във връзка с резервацията на билети („Оферти на превозвачи по програмата „White Label“"). Тези оферти не представляват резервацията на пътувания във FlixBus, тъй като във връзка с тези оферти FlixBus само предоставя възможност за резервация на оферти на превозвачи по програмата „White Label“ чрез уеб сайт на адрес: booking.flixbus.com или под формата на мобилно приложение, предназначено да позволи на клиентите да посещават уеб сайта (наричани заедно „Платформа „White Label“). Приложимостта на дадена оферта на превозвач по програмата „White Label“ ще бъде посочена в хода на резервацията от уеб портали на FlixBus към платформата „White Label“. Достъпът на клиенти до платформата „White Label“ и общите условия за услугите, предоставяни от FlixBus и неговите партньори във връзка с резервацията на оферти на превозвач по програмата „White Label“ на платформата „White Label“ се регулират от отделните Общи условия за платформа „White Label“.

б) Общите условия във връзка с превоза на пътници ще се регулират от отделни общи условия, които зависят от приложимия договорен превозвач. Приложимият договорен превозвач („Превозвач“) и съответните общи условия за превоз („Общи условия на превозвача“) ще бъдат посочени в процеса на търсене и резервиране.

2 Договаряща страна

Договарящата страна за резервации на пътуване (продавач на билети) и използването на онлайн портали е Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 Munich (Мюнхен), наричана по-долу Flix.

3 Използването на уебпортала с търговска цел

3.1 Сайтове за сравнение на цените могат да сключат писмено споразумение с Flix, чрез което Flix разрешава получаването, обработката и публикуването на цени, както и разписания на Flix.

3.2 Не се позволява използването на уебпорталите на Flix за нелични или търговски цели. Забранено е използването на автоматизирани системи за извличане на данни от този уебсайт за търговска употреба („Screen Scraping“ - анализ на екранни данни). Flix си запазва правото да предприема действия срещу всякакви нарушения.

4 Плащане и ваучери

4.1 За плащане на билети могат да се използват различни начини на плащане в зависимост от мястото на резервацията:

 • Онлайн: PayPal, директен дебит, кредитна карта (Mastercard/Visa/Amex), SofortÜberweisung, iDeal, Postfinance, Carte Bleue, Dotpay, Google Pay, Apple Pay. По време на всички резервации си запазваме правото да изключим някои видове плащане и да насочим клиентите към други видове плащане.
 • В превозните средства: Плащане в брой.
 • Билетни центрове / Туристически бюра: Всички начини на плащане, предлагани от агенцията. Винаги е възможно да платите и в брой. Ако мястото за продажба е в превозното средство на превозвача, начините на плащане може да са ограничени само до плащане с пари в брой или с кредитна карта.

4.2 Особени условия при плащане с кредитна карта:

4.2.1 При плащане с кредитна карта, клиентските сметки се таксуват при завършване на резервацията. Чрез извършване на плащане с кредитна карта, в момента на резервацията, клиентите инструктират своите кредитни институции да дадат информация на Flix или на някоя от нейните упълномощени трети страни, за имената на клиентите и пълните им адреси, така че в случай на възстановяване на средствата, да се даде възможност на Flix да предяви своите искове срещу клиентите.

4.2.2 Банковите такси, възникнали в случай на връщане на средства при плащане чрез кредитна карта, се заплащат от пътниците. Също така, може да се начислят такси за анулиране. На пътниците се дава възможност да докажат, че връщането на средствата е довело до по-малко или никакви разходи. В случай на връщане на средства, на клиентите може да бъде забранено временно или постоянно да извършват плащания чрез кредитна карта.

4.3. След безрезултатно напомняне, извършено от Flix, исковете ще бъдат предадени на външен доставчик на услуги за по-нататъшно действие. За тази цел Flix може да предостави на този външен доставчик на услуги всички необходими лични данни на длъжниците.

4.4 Компенсиране; право на задържане

4.4.1 Клиентите имат право на компенсиране само в случай, че техните насрещни претенции са законно установени или не са оспорени, или са признати от нас. Освен това те имат право на задържане, ако и доколкото тяхната насрещна претенция се основава на същите договорни отношения.

4.4.2 В случай че клиентите не закъсняват с изпълнението на задълженията си за плащане, всички съществуващи претенции от едно и също договорно правоотношение настъпват с незабавно действие.

4.5 Такси за плащане

4.5.1 Общата цена на билета, посочена в онлайн магазина, включва всички такси за плащане, които се таксуват от трети страни по избрания от вас начин на плащане, и които трябва да бъдат платени от Вас, както и законния данък върху добавената стойност.

4.5.2 За клиенти, които избират метод на плащане, подлежащ на такси, ще бъде приложена такса за плащане, плюс данък за продажби (ДДС), съответстващ на процент от общата стойност на пазарската кошница. Във всяка страна има поне един безплатен и обичаен метод на плащане.

4.6 Осребряване на ваучери:

4.6.1 За всяка резервация може да бъде осребрен най-много един ваучер. Ваучери могат да се осребряват само онлайн или в нашите партньорски агенции.

Ваучери с парична стойност, т.нар. бонове със стойност, могат да бъдат осребрени за цялата количка със стоки.

Ваучери за отстъпка с процентна стойност или ваучерите за безплатно пътуване могат да бъдат осребрявани само за цената на билета. Не може да има отстъпка за допълнителни услуги (например за фиксирани суми за услуги, допълнителни такси за велосипеди или багаж) с изброените по-горе типове ваучери.

4.6.2 Кампаниите с ваучери, провеждани от Flix в рамките на маркетинговите дейности и използването на ваучери, са ограничени до 3 ваучера на човек. Ако дадено лице осребри повече от 3 ваучера от една и съща ваучерна кампания, Flix може да отмени всички резервации, надвишаващи първите 3 билета. Тази разпоредба може да бъде отменена в рамките на специални промоции.

4.6.3 Ваучери, издадени безплатно в рамките на маркетингови дейности или като жест на добра воля, изтичат след приключване на първия процес на резервация.

4.6.4 Използването с търговска цел и по-конкретно препродажбата на ваучери не е разрешено и ще се санкционира от Flix чрез блокиране на билети и/или предявяване на искове за вреди.

4.6.5 Не е възможно изплащане на стойността на ваучера.

4.6.6 В случай на измама, опит за измама или подозрение за други незаконни дейности, свързани с покупката, обратното изкупуване или прехвърлянето на ваучер за подарък, Flix си запазва правото да закрие съответния потребителски профил и/или да поиска алтернативен начин на плащане и/или да блокира ваучера. Няма претенции за активиране или осребряване на съответния ваучер.

4.6.7 В случай на измама, опит за измама или подозрение за други незаконни дейности, свързани с покупката, обратното изкупуване или прехвърлянето на ваучер за подарък, Flix си запазва правото да анулира всички билети, закупени изцяло или частично чрез осребряването на такъв ваучер.

4.7 Осребряване на ваучерни кодове на Interflix

4.7.1 За всяка резервация може да бъде осребрен най-много един ваучер. Ваучерните кодове се активират автоматично в рамките на 48 часа и могат да бъдат осребрени само онлайн или при нашите партньорски агенции.

4.7.2 Ваучерните кодове са валидни в продължение на 3 месеца.

4.7.3 Може да се резервира само една директна връзка, с изключение на пътуване за отиване и връщане. Мястото на тръгване не може да бъде място на пристигане.

4.7.4 Ваучерите са персонални и не могат да бъдат прехвърляни.

4.7.5 Резервациите могат да се променят само чрез нашия отдел за обслужване на клиенти. Не се допуска анулиране.

4.7.6 Използването с търговска цел и по-конкретно препродажбата на ваучери не е разрешено и ще се санкционирана от Flix чрез блокиране на билети и/или предявяване на искове за вреди.

4.7.7 Не е възможно изплащане на стойността на ваучера.

4.7.8 Всяко пътуване, резервирано с ваучер, е отделно и изключено от други пътувания.

4.7.9 Пътникът има право да се откаже от договора за покупка в рамките на 14 дни. Известието за оттегляне трябва да бъде предоставено в текстова форма.

4.8 Ценови кампании

4.8.1 Ценовите кампании, проведени от Flix SE в рамките на маркетингови дейности, и закупуването на билети с намаление, са с ограничение до 3 билета на лице. Ако едно лице закупи повече от 3 билета от една и съща ценова кампания, Flix SE може да анулира всички резервации, които надвишават първите 3 билета. Тази разпоредба може да не бъде спазена в рамките на специални промоции.

4.8.2 Търговската употреба и по-специално препродажбата на билети не е разрешена и ще бъде санкционирана от Flix SE чрез блокирането на билети и/или предявяване на искове за щети.

4.8.3 В случай на измама, опит за измама или съмнение за други незаконни дейности, свързани с покупката, откупуването или прехвърлянето на билети, Flix SE си запазва правото да закрие съответния акаунт на клиента и/или да изисква алтернативен метод на плащане и/или да отмени билетите. Flix SE не признава искове за одобрение или възстановяване на засегнатия билет.

4.8.4 В случай на измама, опит за измама или съмнение за други незаконни дейности, свързани с покупката, изкупуването или прехвърлянето на билети, Flix SE си запазва правото да анулира всички билети, закупени изцяло или частично чрез изкупуването на билета.

4.8.5 Билети, закупени в рамките на оферта, за които след края на офертата важат други условия, трябва да се закупуват на пълната цена, приложима за деня на пътуването/датата на валидност на билета.

5 Анулиране и промяна

5.1 Промяната изисква предварителното анулиране на пътуването. Анулиране може да бъде направено или преди заминаване, в съответствие с 5.2 до 5.5, или след неизползване на билета, в съответствие с 5.6. Не е възможна промяна или анулиране на резервация от страна на водача.

5.2 Анулиране, може да се извърши само на уебсайтове на FlixBus или чрез партньорски агенции и билетни центрове на FlixCompanies до 15 минути преди насроченото време за отпътуване. Пътуване с отиване и връщане се счита за една резервация.

5.3 В случай на анулиране се издава така нареченият ваучер от анулиране. Този ваучер от анулиране важи за 12 месеца от датата на издаване и дава право на пътника да направи нова резервация в рамките на този период на стойността на ваучера. Ако цената за новата резервация е по-висока от стойността на ваучера, ще трябва да доплатите разликата. Ако цената е по-ниска, разликата ще остане върху ваучера от анулирането и може да се използва за друга резервация. Тези разпоредби могат да се променят по отношение на промоционални оферти, които са валидни само за ограничен период от време. По-подробна информация можете да намерите в отделните условия за промоцията, които могат да се разгледат на уебпортала.

5.4 За всяко анулиране може да бъде начислена такса за анулиране на анулирано пътуване и на пътник. Ваучерът от анулирането се издава в размера на цената на билета минус разходите за анулирането. В случай на промяна на името на пътника, ако междувременно цената се е увеличила, разликата трябва да бъде заплатена. Промяната на телефонния номер е безплатна.

5.5 Ако се използва ваучер за анулиране за резервация, същите общи условия за анулиране важат и за новото пътуване.

5.6 Ако билетът, за който FlixCompanies са превозвачи, не се използва за пътуването, цената ще бъде възстановена при представяне на билета с приспадната такса за обработка за пътуване и пътник, освен ако пътникът не може да докаже, че е(са) нанесена(и) вреда(и) за по-малка сума. Тежестта на доказване, че билетът не е използван, принадлежи на пътника. За всяко лице и за всяко пътуване се генерира билет. Връзките с трансфери (вътрешни връзки) се считат за едно пътуване. Искането може да бъде направено неофициално в рамките на 3 месеца. То трябва да бъде изпратено на Flix или FlixBus DACH, пощенски адрес Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 Munich или FlixBus DACH GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 33, 10178 Berlin. Таксата за обработване ще бъде намалена до сумата от 2 € (или равностойността в съответната валута) на пътник и пътуване, плюс всички такси за банков трансфер, ако превозвачът е Flix SE или FlixBus DACH GmbH и ако искането е направено незабавно най-късно до една седмица след изтичане на валидността на билета. Следователно, сумата на таксата за обработване се базира на забавянето след тръгване, когато е направено искането за възстановяване на разходите. 5.6 не е приложимо за билети, издадени от FlixTrain GmbH. 

5.7 Всички горепосочени такси за обработка, такси за анулиране и евентуални такси за банков превод няма да бъдат наложени, ако исканото възстановяване се дължи на обстоятелства, за които отговорност носи Flix SE или FlixCompanies. Ваучерът за цената на билета, с приспаднатите такси за обработка и за евентуални такси за банкови преводи, ще бъде преведен единствено на банковата сметка, посочена от клиента при извършване на резервацията или, при заплащане с кредитна карта, на сметката на тази кредитната карта.

5.8 Не са приложими отклоняващи се политики за анулиране, регламентирани в Общите условия на който и да е превозвач.

6 Място на юрисдикция

Мюнхен е мястото на юрисдикция за общи търговци, юридически лица и физически лица, които нямат обща юрисдикция в страната, както и за лица, които са променили своето местожителство или обичайно пребиваване в чужбина след сключване на договор за превоз и чиито местоживеене или обичайно местопребиваване не е известно към момента на предявяване на иска.

7 Недействителност на някои разпоредби

Ако отделни разпоредби в настоящите Общи условия за продажба и Специалните условия за резервации станат изцяло или частично неприложими или недействителни, това обикновено не обезсилва ефективността на договора като цяло.
 

II Различни национални разпоредби

1. Швеция

 • към 4.1: Във Швеция в транспортните средства се приема само плащане с карта (MasterCard, Visa, American Express, Maestro, Visa Electron, V Pay, JCB, Diners Club, China Union Pay). Освен това билетите във Швеция могат да се купуват от шофьора посредством мобилна система за плащане, основаваща се на NFC. (например Swish, Mobile Pay, Apple Pay, Android Pay).

2. Полша

 • към 4.1: В превозните средства се приемат само плащания с карта (Visa, V Pay, MasterCard, Maestro JCB, PolCard, PolCard BIS, Diners Club, American Express) и системата BLIK за транспортните връзки, изпълнявани от FlixBus Polska sp. z o.o.
 • към 4.4.1, 4.4.2, 5.6: Тези разпоредби не се отнасят за маршрути, обслужвани от FlixBus Polska sp. z.o.o.
 • към 5.1: Не може да бъде извършено анулиране, като не използвате билета и получите последващо възстановяване на разходите за транспортни връзки, изпълнявани от FlixBus Polska sp. z o.o. или който и да е превозвач с адрес на управление в Полша.
 • към 5.4: Не се прилага такса за анулиране за транспортни връзки, изпълнявани от FlixBus Polska sp. z o.o. или който и да е превозвач с адрес на управление в Полша.

3. Чешка република

 • към 5.4: Таксата за отмяна не се прилага за тарифи, платени в чешки крони.
 • към 6: Всеки потенциален съдебен спор между FlixBus CZ s.r.o. и пътника трябва да бъде отнесен за разрешаване пред съда в Чешката република.

4. Обединено кралство

 • Към 5.6: Не се прилага възстановяване на билет след изтичане на валидността на билета за транспортни връзки, изпълнявани от FlixBus UK Limited или който и да е превозвач с адрес на управление в Обединеното кралство.

5. Франция

 • Към 5.6: Не се прилага възстановяване на билет след изтичане на валидността на билета за транспортни връзки във Франция, изпълнявани от FlixBus France SARL или който и да е превозвач с адрес на управление във Франция.

6. Португалия

 • Към 5.6: Не се прилага възстановяване на билет след изтичане на валидността на билета за транспортни връзки в Португалия, изпълнявани от FlixBus Portugal Unipessoal LDA или който и да е превозвач с адрес на управление в Португалия.

7. Украйна

 • Към 4.5.1: Общата цена на билета, посочена в онлайн магазина, включва всички дължими такси, които се начисляват от доставчици трети страни (от страна на FlixBus) за избрания от Вас начин на плащане и които трябва да бъдат платени от Вас, както и законоустановения данък върху продажбите.
  Независимо от предвиденото в настоящите Общи условия, общата цена, посочена в онлайн магазина, която трябва да бъде платена от клиента, не може да включва такси на банката и/или финансовата институция на клиента, които могат да бъдат начислени допълнително от същите съгласно съответните политики или закони, свързани с горепосочената банка/финансова институция без знанието и участието на FlixBus, причинени, включително, но не само, от двойно преобразуване, приложено от съответната банка/финансова институция на клиента. По този начин Страните по настоящите Общи условия се съгласяват и потвърждават, че общата цена, която трябва да бъде платена от клиента, може да бъде увеличена вследствие начисляването на допълнителни такси и FlixBus не е свързан с и не носи отговорност за такива допълнителни такси.

8. Дания

 • Към 4.1: Не се предлагат продажби на борда на автобусите в Дания.