Общи условия за платформата „White Label“ на FlixBus

1.    Въведение

FlixMobility GmbH, („FlixBus“) и неговите международни дъщерни дружества осигуряват най-голямата междуградска автобусна мрежа в Европа, като помагат на милиони хора да достигат своите дестинации всеки ден. FlixBus осигурява търсенето и резервирането на тези услуги на уебсайт или под формата на мобилно приложение, предназначено за крайни потребители („Клиенти“), посещаващи уебсайта.

FlixBus също така позволява на клиентите да резервират услуги за наземен транспорт на трети страни, предлагани от превозвачи трети страни („Оферти на превозвачи по програмата „White Label““). Във връзка с офертите на превозвачи по програмата „White Label“, клиентите имат възможност да резервират услуга за наземен транспорт до дадена дестинация в рамките на селекция от дружества за наземен транспорт на трети страни, упълномощени от FlixBus да публикуват и показват определени пътувания на техни уеб портали (като дружества за наземен транспорт, наричани „Превозвачи“). FlixBus дава възможност за резервиране на оферти на превозвачи по програмата White Label чрез уебсайт на адрес: booking.FlixBus.com или под формата на мобилно приложение, предназначено за клиенти, посещаващи уебсайта (наричани общо „Платформа „White Label““).

Приложимостта на офертата на превозвачи по програмата „White Label“ ще бъде посочена чрез пренасочване към платформата „White Label“.

Тези правила и условия регулират достъпа на клиентите до платформата „White Label“ и общите условия за услугите, предоставяни от FlixBus и неговите партньори във връзка с резервацията на оферти на превозвачи по програмата „White Label“ на платформата „White Label“.

2.    Използване на услугите

2.1 Услуги за наземен транспорт

Във връзка с офертите на превозвачи по програмата „White Label“, публикувани на платформата „White Label“, FlixBus не предоставя транспортни услуги на клиентите. Превозвачите са единствената страна, предоставяща и следователно отговорна за услугата за наземен транспорт, издаване на билети и условия и договор за превоз и издаване на билети.

FlixBus не е договорен партньор във връзка с офертите на превозвачи по програмата „White Label“ и услугите за наземен транспорт, свързани с офертите на превозвачи по програмата „White Label“, и следователно не поема отговорност за такъв договор.

Клиентите потвърждават, че издаването на билети, резервирането на места за транспортна услуга и извършването на транспортните услуги следователно са предмет на общите условия („Общи условия“) на съответния превозвач, които ще бъдат приети при резервиране на оферта на превозвач по програмата „White Label“.

Ваучерите на FlixBus (независимо дали под формата на кредитни ваучери, ваучери за отстъпка или ваучери на InterFlix) не могат да се възстановяват във връзка с оферти на превозвачи по програмата „White Label“.

2.2 Настройка на платформата „White Label“

За управление на платформата „White Label“ FlixBus използва трета страна партньор, дружеството Distribusion Technologies GmbH, базирано в Германия („Distribusion“). Distribusion разработва и управлява глобална система за дистрибуция (GDS) на билети за наземен транспорт, която включва, но не се ограничава до, доставката на съдържание за наземен транспорт, техническото предоставяне на решение за платформа „White Label“ за целите на плащането, обработването, уреждането и фактурирането на плащанията от клиенти. FlixBus използва услугите на Distribusion в т.нар. „решение за „White Label““ за техническата доставка на съдържание на оферта на превозвач по програмата „White Label“ и обработването на резервациите на оферти на превозвачи по програмата „White Label“.  

2.3 Предоставена информация

Клиентите трябва да се уверят, че предоставят вярна, валидна и актуална информация, когато използват платформата „White Label“. FlixBus и/или неговите доставчици на услуги си запазват правото да проверяват по всяко време цялата или част от информацията с цел прозрачност и разкриване на измами.

В случай че клиент желае да резервира място за самостоятелно пътуващо непълнолетно лице, клиентът трябва да се запознае, да провери дали такова пътуване е възможно и да действа съгласно Общите условията на превозвача (Общи условия), достъпни в хода на процеса на резервация.

3.    Цени и плащания

3.1 Цени и такси

По отношение на услугите за наземен транспорт в оферта на превозвач по програмата „White Label“, таксата, приложима към условията за наземен транспорт (цена) за един пътник, се определя по преценка на превозвача или неговия партньор.

3.2 Плащане

В допълнение към използването от FlixBus на техните услуги по т. 2.1, Distribusion ще действат в качеството на партньор за сътрудничество на превозвача. Ако имате оплаквания или въпроси относно заплащането на оферта на превозвачи по програмата „White Label“, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на FlixBus. Ще препратим Вашето оплакване или въпрос на Distribusion.

При закупуване на автобусен билет в платформата „White Label“ клиентите ще платят сумата за билета на издателя на билета, от когото клиентите са закупили билета; и ако е приложимо, такса за обслужване в допълнение към цената на билета („Такса за обслужване“).  Таксата за обслужване (ако е приложимо) ще бъде показана на клиента преди резервирането на билет.

Ако желаете да анулирате оферта на превозвач по програмата „White Label“, която вече сте резервирали, моля, вижте правилата за анулиране по-долу в т. 4.

3.3 Начини на плащане

Офертите на превозвача в платформата „White Label“ се заплащат по следните начини:

•    С кредитна карта (Mastercard/Visa)
•    С Google Pay

Ако плащането е извършено с кредитна карта или Google Pay, сметката на Клиента ще бъде таксувана при завършване на резервацията. Името на картодържателя и данните за кредитната карта ще бъдат препратени от Distribusion на доставчика на платежни услуги Adyen, Adyen N.V. Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Нидерландия.

4.    Политика за анулиране

В случай на анулиране на резервираната транспортна услуга от страна на превозвача, клиентът, в съответствие с приложимото законодателство и/или Общите условия на превозвача, има правото да поиска от превозвача възстановяване на платената сума и/или да предяви други права пред превозвача съгласно това законодателство. Подробностите са изложени в Общите условия на превозвача. По отношение на офертите на превозвачи по програмата „White Label“, FlixBus не носи отговорност за възстановяването на суми или за щети или пропуснати ползи или за организацията на алтернативни или заместващи транспортни услуги.
 
При анулиране от страна на клиента правата за анулиране се подчиняват на правилата и условията (Общите условия) на съответния превозвач, които ще бъдат предоставени при резервация. Въпреки това таксата за обслужване (ако има такава) може да бъде задържана от FlixBus.  

За превозвачи, които позволяват анулиране и/или презаверяване на билети онлайн, тези операции са налични само в съответствие с Общите условия на превозвача. Доколкото онлайн анулирането е възможно съгласно Общите условия на превозвача, анулирането може да се извърши чрез линка, предоставен в потвърждението на резервацията във връзка с офертата на превозвача по програмата „White Label“.

5.    Лични данни

В контекста на използването от страна на клиентите на платформата „White Label“, FlixBus и/или Distribusion може(могат) да събира(т) и обработва(т) някои лични данни, предоставени от клиентите. При използване на платформата клиентите признават и приемат обработването на техните лични данни от FlixBus, както и от Distribusion, в съответствие с приложимото законодателство и условията на политиката за поверителност на платформата „White Label“.

6.    Използване на платформата „White Label“

FlixBus предоставя на клиентите неизключително, лично и непрехвърляемо право да използват платформата „White Label“ и услугите за лично и частно ползване от клиента за нетърговски цели и в съответствие с целите на платформата „White Label“ и услугите.

Клиентите нямат право да използват или експлоатират платформата „White Label“ и услугите, както и тяхното съдържание по друг начин без предварителното писмено разрешение на FlixBus. По-специално, на Клиентите е забранено:
-    използване на платформата „White Label“ за всякакви търговски или стопански цели;
-    възпроизвеждане, промяна, адаптиране, разпространение, публично представляване и разпространяване на платформата „White Label“, услугите и съдържанието, различни от изрично разрешените от FlixBus в писмена форма;
-    декомпилиране и обратно конструиране на платформата „White Label“ или услугите; или
-    извличане или опит за извличане (например чрез използване на роботи за извличане на данни или друг подобен инструмент за събиране на данни и/или извършване на „изстъргване на екрана“) на данните от платформата „White Label“.

7.    Роля на FlixBus

Платформата представлява онлайн платформа, на която клиентите могат директно да резервират услуга за наземен транспорт, предоставяна от определен превозвач, посочен на платформата „White Label“. По този начин платформата „White Label“ позволява сключването на транзакции за услуги за наземен транспорт между клиента и превозвача, но FlixBus не е договорен партньор във връзка с оферта на превозвачи по програмата „White Label“ и/или услуги за наземен транспорт, свързани с офертите на превозвачи по програмата „White Label“. При използването на платформата „White Label“ и при приемането на настоящите общи условия клиентите признават, че FlixBus не е страна по договор, сключен между клиентите и превозвачите.

FlixBus не предоставя транспортна услуга и не действа в качеството си на превозвач; ролята на FlixBus е ограничена до улесняване на достъпа до платформата „White Label“ като посредник и като такъв, FlixBus не може да носи отговорност за ефективното възникване на услуга за наземен транспорт и по-специално не е отговорен за:

  • грешна информация, съобщена от превозвача относно услугата за наземен транспорт;
  • анулиране или промяна на услуга от клиент или превозвач;
  • неплащане от страна на клиента на таксата за обслужване;
  • поведението на клиентите по време на, преди или след предоставяне на услугата.

FlixBus няма контрол върху поведението на клиентите и превозвачите в платформата „White Label“. FlixBus не притежава, използва, доставя или управлява и следователно не носи отговорност за условията на превозните средства, изпълняващи резервираната услуга за наземен транспорт.

Включването на превозвач в списък на платформата „White Label“ или на други уебсайтове на FlixBus не представлява и не следва да представлява препоръка или одобрение на качеството, нивото на обслужване, квалификацията или вида на транспортните услуги на превозвача (или неговите съоръжения, места, превозни средства, (основни или допълнителни) продукти или услуги) и не трябва да се счита за такова, освен ако изрично не е посочено друго.

FlixBus не поема отговорност за комуникация от или с превозвача в платформата „White Label“ или чрез нея. Не можете да предявявате никакви права пред FlixBus, произтичащи от заявки до, или комуникация с, превозвача или каквито и да е потвърждения от превозвача във връзка с получаването на съобщение или заявка от клиента. FlixBus не може да гарантира, че заявките или съобщенията до или от превозвача ще бъдат прочетени, ще им бъде отговорено, ще бъдат получени, изпълнени или приети (своевременно).

8.    Управление, наличност и функционалности на платформата

FlixBus и неговите доставчици на услуги се опитват да поддържат платформата „White Label“ достъпна по всяко време. Въпреки това достъпът може временно да бъде спрян без предизвестие поради техническа поддръжка, миграция или актуализиране, или други технически затруднения във връзка с платформата „White Label“, достъпа до интернет или интернет като цяло.

FlixBus си запазва правото да променя или преустановява — временно или за постоянно, изцяло или частично, индивидуално или общо — достъпа до платформата „White Label“ или до нейните функционалности.

9.    Приложимо право и юрисдикция

Тези Общи условия са изготвени на български и за тях се прилага германското законодателство.

Мястото на юрисдикция за регистрирани търговци и юридически лица, както и за физически лица, чието местоживеене или обичайно пребиваване по време на съответното правно действие не е известно, е Мюнхен.

10.    Информация за контакт

За всякакви въпроси, свързани с услугите за наземен транспорт, моля, свържете се директно със съответния превозвач; за въпроси, свързани с общото използване на платформата „White Label“ и процеса на плащане, клиентите следва да се свържат с отдела за обслужване на клиенти на FlixBus, а запитванията или оплакванията, свързани с плащанията, следва да бъдат препращани към Distribusion за получаване на необходимото съдействие.