Въпреки предизвикателствата на 2020 FlixMobility се придържа към зелената си визия

10/02/2021

+ Около 30 милиона FlixBus и FlixTrain пътници в световен мащаб през 2020

+ Нова хигиенна концепция, 162,000 литра дезинфектант използван на борда на автобусите и влаковете

+ Tенденции в пътуванията през 2020: по-малка сезонност, увеличаване на самостоятелното пътуване

+ FlixBus продължава с устойчивите си инициативи през 2021

София, 26/01/2021 - 2020 година донесе много предизвикателства и промени за най-големия европейски доставчик на автобусни услуги за дълги разстояния FlixBus. През изминалата пролет компанията спря почти цялата си мрежа в резултат на настоящата пандемия от Covid-19. За да може да продължи да предлага удобно и достъпно пътуване на повечето пазари FlixBus рестартира предлагането на услуги в края на месец май 2020, а FlixTrain в края на юли. Възобновяването на мрежата става възможно благодарение на цялостна хигиенна концепция. В допълнение към задължителни маски за пътниците и безконтактно чекиране, включва и редовна дезинфекция на автобусите и влаковете – над 162,000 литра дезинфектант са били използвани за тази цел през 2020. Броят на пътниците и актуалните данни за пътуванията показват по-ниска сезонност отколкото в миналото. Следователно FlixBus постоянно адаптира офертите си спрямо актуалната ситуация и динамично спрямо търсенето.

Анализ на данните за пътуванията: преразпределяне на сезонните ефекти 

Пандемията поставя безпрецедентни предизвикателства пред цялата транспортна индустрия и пътуванията като цяло спадат рязко. Около 30 милиона пътници избират да пътуват с FlixBus и FlixTrain през 2020 - почти 50% по-малко от миналата година. 

Досега индустрията е бивала в състояние да предвиди сезонните ефекти и да планира съответно. Въпреки това, оценката на данните за пътуванията на FlixMobility в момента показва, че сезонните ефекти са значително отслабени в резултат от пандемията. Вместо това има много по-малки вълни за пътуване, които са по-равномерно разпределени. Вълните могат да бъдат приписани на различните фази от пандемията с различните правила и рискови зони, влияещи на поведението на пътуване. 

Андре Швемлайн, главен изпълнителен директор и основател, FlixMobility: "Като tech компания в ранен стадий, ориентирана в сферата на пътуванията ние имаме ноу-хау и възможност да реагираме бързо и гъвкаво на променящото се търсене, за разлика от конвенционалните доставчици на транспортни услуги."

След повсеместните локдауни навсякъде в Европа през пролетта на 2020, международните линии на FlixBus отново стартират в средата на юни от България до 4 страни – Германия, Австрия, Хърватска и Словения. През есента доставчикът на глобални транспортни услуги обяви началото на  партньорството си с утвърдената българска автобусна компания "Карат-С". Съгласно споразумението към мрежата на FlixBus бяха добавени над 15 преки връзки с Германия, Австрия и Чехия. 

2021: FlixMobility продължава да бъде важна част от революцията на устойчивия транспорт

От самото си начало, FlixMobility преследва идеята за предлагане на достъпна и екосъобразна мобилност за всички хора. През 2020 г. Федералната агенция по околна среда в Германия отново даде най-високия екологичен рейтинг по отношение на емисиите на СО2  на пътник, на транспорта с автобуси на дълги разстояния. Тази  оценка  подсилва визията и показва, че FlixMobility е важна част от екосъобразната мобилността. 

Андре Швемлайн: "През 2021 FlixBus със сигурност ще се завърне на пътната мрежа, а FlixTrain на релсите, за да предложим на хората истинска алтернатива за пътуване и да предотвратим възобновената тенденция към индивидуално пътуване. Нашата цел е да възстановим дейността си, в съответствие със ситуацията около COVID-19, възможно най-скоро, както и да разширим мрежата си отново през новата година."

Въпреки трудните времена, компанията продължава да се придържа към целта си да бъде напълно неутралнa по отношение на климата до 2030 г. и продължава да инвестира в устойчива мобилност. FlixMobility предлага на своите пътници възможността да компенсират индивидуално изчислените емисии на CO2  от съответното им пътуване. В световен мащаб около 6,5 % от пътниците в момента избират доброволно обезщетение за CO2.  През 2020 г. над 7 тона CO2  са били компенсирани от пътници. 75% от приноса за опазване на климата се използва от КСО партньора на FlixMobility - atmosfair за финансиране на печки с ефективно гориво в Руанда. Така емисиите от пътуването са напълно компенсирани. Останалите 25% от сумата се насочват към фонд "Бъдещето на мобилността" – фонд, който atmosfair  и FlixBus стартираха съвместно през 2020 за насърчаване на устойчива транспортна революция. Освен това, фондът подпомага местни организации и организации с нестопанска цел да изготвят достъпни за всички  екологични предложения за всекидневния живот. На релсите, компанията е вече CO2-неутрална: всички FlixTrain влакове се движат на 100% зелено електричество от вятърна и хидроелектрическа енергия от Greenpeace Energy. От 2018 FlixBus оперира пилотни проекти с първите електрически автобуси за дълги разстояния във Франция и Германия, а през 2019 за първи път и в САЩ.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ (PDF)