Общи условия и правила за превоз

Дата: 17.10.2017 г.

1 Обхват на приложение

Общите търговски условия за превоз важат при резервацията на пътувания и превоза на пътници в рамките на автобусната мрежа, експлоатирана от FlixBus. Превозните средства се използват с цел превоз на пътници.

2 Договаряща страна

2.1 Договаряща страна за резервации на пътувания
Договарящата страна за резервации на пътуване (продавач на билети) и използването на онлайн портали е FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 Munich (Мюнхен), наричана по-долу FlixMobility.

2.2 Договаряща страна за превоз на пътници

Договарящата страна за съответния договор за превоз е превозвачът, посочен при процеса на резервация. Превозвачите са притежатели на съответните концесии за маршрут. Оттук следва, че
договарящите страни за превоз на пътници са FlixCompanies (2.2.1) или нейните партньори (2.2.2).

Не може да има претенции за превоз в конкретни автобуси, принадлежащи на превозвача. Директният превоз се извършва чрез партньорска компания, упълномощена от един от превозвачите.

2.2.1 FlixCompanies са както следва:
 • FlixBus DACH GmbH
 • FlixBus CEE GmbH
 • FlixBus Italia S.r.l.
 • FlixBus France SARL
 • FlixBus B.V.
 • FlixMobility GmbH
 • FlixBus Danmark ApS 
 • FlixBus Sverige AB
В случай, че превозвачите са FlixCompanies, следните Общи условия също важат за тях.

2.2.2 Партньори са както следва: В случай ,че превозвачите са партньори, за тях ще важат само техните Общи условия. Достъпът до тези документи може да се осъществи на уебсайтовете на горепосочените партньори. Бихме желали да обърнем внимание на факта, че те може да са налични само на английски език.
Партньорите не извършват превоз на пътници като използват марката FlixBus, с изключение на връзка 96 Виена - Грац и връзка X96 Летище Виена - Грац, които се експлоатират от Dr. Richard Linien & Co KG.

3 Право на превоз

3.1 Правото на превоз възниква в случай, че е сключен договор за превоз и доколкото задължението за превоз възниква в съответствие с разпоредбите на Закона за превоз на лица (Personenbeförderungsgesetz, PBefG) и тези, които уреждат постановлението относно Общите условия за превоз за трамваен и автобусен транспорт и редовни услуги с моторни превозни средства (VO-ABB).

3.2 Потвърждението на резервацията (вж. параграф 5.1) дава право на пътника на пътуване между отправната точка и местоназначението, посочено в билета. По-късно качване в или по-ранно слизане от превозното средство не е разрешено поради законовите разпоредби.

3.3 В случай на резервация, извършена на борда на превозно средство, задължение за превоз възниква само в случай, че е има свободна седалка за цялото пътуване.

3.4 В случай на заявени спирки, задължение за превоз възниква само в случай, че пътуването е било резервирано от или до тази спирка в рамките на съответния краен срок за предварителна резервация. Заявените спирки са отбелязани като такива в съответните разписания. Съответните крайни срокове за предварителна резервация са посочени в съответните разписания.

4 Използване на уеб портала с търговска цел

4.1 Сайтове за сравнение на цените могат да сключат писмено споразумение с FlixMobility, чрез което FlixMobility разрешава получаването, обработката и публикуването на цени, както и разписания на FlixMobility.

4.2 Използването на уеб порталите на FlixMobility е забранено за нелични или търговски цели. Забранено е използването на автоматизирани системи за извличане на данни от този уеб сайт за търговска употреба ("анализ на екранни данни"). FlixMobility си запазва правото да предприема действия срещу всякакви нарушения.

5 Билети, такси за превоз

5.1 Предвидените такси за превоз трябва да бъдат платени в замяна на превоз. За тази цел FlixMobility издава билети. Потвърждението на резервацията, отпечатано или показано в електронен вид (PDF файл) и валиден официален идентификационен документ със снимка се считат за билет. Ако резервацията е направена на борда на превозното средство, написаната или напечатаната разписка е както касова бележка, така и потвърждение на резервацията. Билетът се генерира за пътник и за пътуване. Връзките с прекачвания (успоредни връзки) се разглеждат като едно пътуване. В процеса на резервация трябва да се предоставят собственото и фамилното име на пътника и, ако е приложимо, датата на раждане. За да се определи дали има претенция за превоз, името на пътника трябва да съвпада с посоченото в списъка за резервации, който се показва на мобилния телефон на водача или на служителя на автогарата според текущото състояние на резервацията. За предпочитане е този процес да се осъществява чрез сканиране на билета.

5.2 Пътникът е длъжен да направи резервация преди отпътуване. Достъпът до пътническия салон в превозното средство е разрешен само при валидно потвърждение на резервацията.

5.2.1 Пътувания могат да се резервират онлайн на уеб порталите, чрез мобилните приложения за смартфони на FlixMobility, по телефона, в партньорски агенции, на борда на превозните средства (на редовни цени на билетите) и на някои обслужвани автобусни спирки. Извършване на резервация в превозните средства е възможно само при наличие на свободна седалка за цялото пътуване. Поради това е препоръчително предварително закупуване (онлайн, чрез приложение или агенция).

5.2.2 Потвърждението на резервацията (данни за поръчката) се запазва, може да бъде изтеглено от началната страница и може да бъде изпратено до пътника по електронна поща, ако това е необходимо.

5.2.3 Всеки пътник, притежаващ валиден билет, има право на място. Резервацията на конкретни места не е възможна. Във всички превозни средства има свободен избор на места. На пътуващите с деца и лицата с ограничена подвижност се предлага предпочитано от тях място.

5.3 Покупка на билет онлайн:

5.3.1 Представянето на продукти в онлайн магазина, достъпен през интернет и приложението за смартфон, не представлява правно обвързващо предложение, а незадължителен онлайн каталог, който насърчава потенциалните пътници да предоставят предложения. Чрез щракване върху бутона "Book" / "Pay” (Резрвиране/Плащане) в количката за пазаруване се поставя обвързваща поръчка. Билетът се генерира за пътник и за пътуване. Връзките с прекачвания (успоредни връзки) се разглеждат като едно пътуване. Потвърждение за получаване на поръчката се издава незабавно след нейното подаване чрез автоматично потвърждение по електронна поща. Договорът за превоз не се счита за сключен, докато FlixMobility не приеме поръчката, като издаде потвърждение за приемане. Това потвърждение за приемане може да бъде издадено с автоматичното потвърждение по електронна поща или отделно на по-късен етап.

5.3.2 Съвременна технология означава, че предаването на данни по интернет не може да бъде гарантирано по безпроблемен и/или постоянно достъпен начин. Не е възможно да се разработят и управляват компютърни програми (софтуер) и системи за обработка на данни (хардуер) по напълно безупречен начин и да се изключат всички непредвидими фактори, които могат да възникнат във връзка с "интернет” средата. В резултат на това, FlixMobility не поема никаква гаранция за постоянната, непрекъсната достъпност на уебсайта и техническите системи. По-конкретно, техническите характеристики на интернет означават, че постоянната достъпност на възможностите за онлайн резервации не може да бъде гарантирана. Не могат да бъдат предявявания искания за отстъпки или намалени цени в случай, че поради технически проблеми системата е достъпна отново в по-късен момент от време (напр., удължен период на продажба).

5.3.3 Следва да се отбележи, че законовите разпоредби относно правото на отказ в случай на договори от разстояние не се прилагат, що се отнася до договорите за превоз, сключени онлайн чрез продажба от разстояние, и в случай, при който операторът се ангажира след сключване на договора, да извършва услугата в определено време или в предвиден период от време. Това е в противовес на онлайн продажбите по каталог. Въпреки това, нашите условия за анулиране остават незасегнати от горепосоченото.

5.4 Обслужвани кабини за продажба
Търговските агенции, билетните центрове и отделът за обслужване на клиенти на FlixGesellschaften могат да извършват вашата резервация или да анулират такса на агенция.

5.5 Такси за превоз

5.5.1 Не могат да бъдат предявявани искания за резервиране на всички ценови категории или ценови квоти във връзка с каквато и да е конкретна форма на резервация. По-конкретно отстъпки и промоционални цени могат само частично да се резервират онлайн.

5.5.2 За намалени цени се прилагат специални предварителни условия за резервация. В този аспект, публикуването на ценовите условия по отношение на отделните маршрути има решаващо значение.

5.5.3 За пътувания в Дания студентите, децата и възрастните граждани могат да получат по-евтини от обичайните цени. Моля, имайте предвид, че ако изберете да резервирате и пътувате на намалена цена, шофьорът на автобуса ще изисква представяне на документ за самоличност при качване в автобуса.  Моля, имайте предвид, че билетите, поръчани за деца, студенти или възрастни граждани, са валидни само с необходимите документи за самоличност. Ако необходимия документ за самоличност не може да се покаже на водача, вашият билет за отстъпка не е валиден и е необходим нов редовен билет, за да се качите в автобуса.
Датските войници, подлежащи на задължителна военна служба, могат да пътуват безплатно, като представят подходящите документи и документ за самоличност на такава служба. Необходимо е да се резервира място, като резервацията се прави на адрес uslugi@flixbus.bg.

6 Плащане и ваучери

6.1 За плащане на билети могат да се използват различни начини на плащане в зависимост от формата на резервацията:
 • Онлайн: PayPal, директен дебит, кредитна карта (Mastercard/Visa/Amex), Sofortüberweisung (незабавен трансфер), iDeal, Postfinance, Carte Bleue. По време на всички резервации си запазваме правото да изключим някои видове плащане и да насочим клиентите към други видове плащане.
 • В превозните средства: Плащане в брой; В превозните средства в Швеция се приемат само плащания с карта (MasterCard, Visa, American Express, Maestro, Visa Electron, V Pay, JCB, Diners Club, China Union Pay). Освен това в Швеция могат да бъдат купувани билети от шофьора на автобуса чрез мобилна система за плащане, базирана на NFC (напр. Swish, Mobile Pay, Apple Pay, Android Pay).
 • Билетни центрове/пътнически агенции: Всички наши агенции приемат различни начини на плащане. Винаги е възможно да платите и в брой.
 • По телефон: Кредитна карта (Mastercard/Visa/Amex), както и банков превод за клиенти, чието местожителство е в Германия.
6.2 Специални условия в случай на плащане чрез директен дебит и кредитна карта:

6.2.1 Закупуване чрез директен дебит; разрешение за директен дебит; такса за обработка в случай на върнати дебити

6.2.1.1 За директни дебитни плащания се изисква местоживеене в Германия, в допълнение към собственото име, фамилното име, адреса и датата на раждане на пътника, с цел лесно идентифициране. При покупки с директен дебит, сумата за плащане е незабавно дължима чрез дебитиране от текущата сметка и кредитната институция, определени по време на поръчката, и ще бъдат събирани от нашия външен партньор BillPay GmbH. Директни дебитни плащания обикновено се изтеглят от сметката на клиента 5 дни след резервацията. Идентификаторът за кредитор на BillPay GmbH е DE19ZZZ00000237180. Клиентите ще бъдат информирани за платежното нареждане по електронна поща на по-късна дата, заедно с проект на писмено нареждане. Освен това, от тях ще се изисква да подпишат това писмено нареждане и да го върнат на BillPay GmbH. По този начин клиентите ефективно издават на BillPay GmbH разрешение за SEPA директен дебит, който да се използва за събиране на дължимите плащания, и едновременно с това инструктират своята финансова институция да удовлетвори директния дебит. Забележка: Клиентите могат да поискат възстановяване на дебитираната сума в срок от 8 седмици от датата на дебитиране. В този контекст важат общите условия, договорени с тяхната финансова институция. Моля, имайте предвид, че дължимото вземане остава същото, дори в случай на връщане на дебит. Повече информация може да намерите на адрес: www.billpay.de/sepa. Предварителната информация относно събирането на SEPA директен дебит ще бъде изпратена на клиентите най-малко 1 ден преди датата на падежа на посочения по време на поръчката адрес на електронна поща. В случай, че текущата сметка не осигури необходимото покритие, кредитната институция, поддържаща сметката, не е задължена да изпълни плащането. В системата за директен дебит са невъзможни частичните изпълнения на плащания.

6.2.1.2 Закупуването чрез директен дебит като начин на плащане не се предлага по отношение на всички оферти и изисква, наред с останалото, успешна кредитна проверка чрез BillPay GmbH. В случай, че на клиентите е разрешено да извършват покупки на конкретни оферти чрез директен дебит след кредитна проверка, обработката на плащанията се извършва в сътрудничество с BillPay GmbH, на която ние възлагаме нашето искане за плащане. В този случай клиентите могат да извършват плащания само с погасяващ ефект за BillPay GmbH. Въпреки това, ние носим отговорност за всички запитвания на клиенти (напр. относно стоки, срокове за доставка, доставка), връщания, жалби, декларации за анулиране и анулиране и ваучери, дори при покупки с директен дебит чрез BillPay. Ще важат общите условия на BillPay GmbH www.billpay.de.

6.2.1.3 Като посочат данните за своя текуща сметка, клиентите потвърждават, че имат право да разрешават плащания по директен дебит от съответната текуща сметка и ще осигурят необходимото покритие. Връщането на дебити изисква сериозни усилия и разходи както за FlixBus DACH, така и за BillPay GmbH. В случай на връщане на дебит (в резултат на непредоставяне на необходимото покритие по текущата сметка, поради прекратяване на същата или в резултат на неразрешено отнемане от титуляра на сметката), с настоящото клиентите упълномощават BillPay да представи директния дебит за плащане, дължимо за втори път. В този случай клиентите са длъжни да заплатят таксите, свързани с връщането на дебита на банката.. На пътниците се дава възможност да докажат, че връщането на средствата е довело до по-малко или никакви разходи. В светлината на усилията и разходите, свързани с връщането на дебити, и за да се избегнат таксите за обработка, препоръчваме клиентите да не отменят директните дебити в случай на отмяна или оттегляне от договора за покупка или в случай на връщане или оплаквания. В случаи като тези, ние ще обърнем транзакцията чрез повторно прехвърляне или кредитиране на въпросната сума с предварително споразумение. Запазваме си правото да претендираме за допълнителни щети, причинени от забавяне.

6.2.2 Покупки с кредитни карти

6.2.2.1 В случай на покупки с кредитна карта, клиентските сметки се таксуват при завършване на резервацията. Чрез извършване на плащане с кредитна карта клиентите инструктират своите кредитни институции в момента на резервацията да информират FlixMobility или някоя от нейните упълномощени трети страни за имената на клиентите и пълните им адреси в случай на възстановяване на средствата, за да позволят на FlixMobility да представи своите претенции срещу същите.

6.2.2.2 Пътниците са длъжни да заплатят банковите такси, в случай на връщане на средства, свързано с плащане чрез кредитна карта. Също така, може да се начислят такси за анулиране или допълнителни такси за промяна на резервацията. На пътниците се дава възможност да докажат, че връщането на средствата е довело до по-малко или никакви разходи. В случай на връщане на средства, на клиентите може да бъде забранено временно или постоянно да извършват плащания чрез кредитна карта.

6.2.3 След безрезултатно напомняне, извършено от FlixMobility, исковете ще бъдат предадени на външен доставчик на услуги за по-нататъшно действие. За тази цел, FlixMobility може да предаде всички необходими лични данни на длъжниците на този външен доставчик на услуги.

6.2.4 Компенсиране; право на задържане

6.2.4.1 Клиентите имат право на компенсиране само в случай, че техните насрещни искове са били законно установени или не са оспорени или са признати от нас. Освен това, те имат право на задържане ако и доколкото тяхната насрещна претенция се основава на същите договорни отношения.

6.2.4.2 В случай че клиентите не изпълнят задълженията си за плащане, всички съществуващи претенции от едно и също договорно правоотношение настъпват с незабавно действие.

6.2.5 Такси за плащане

6.2.5.1 Общата цена на билета, посочена в онлайн магазина, включва всички такси за плащане, които се таксуват от трети страни по избрания от вас начин на плащане и които трябва да бъдат платени от вас, както и законния данък върху добавената стойност.

6.2.5.2 За клиенти, които избират метод на плащане, подлежащ на такси, се прилага такса от 2,1% (плюс ДДС) от стойността на цялата пазарска кошница. Във всяка страна съществува най-малко един освободен от такси и общ начин на плащане.

6.3 Осребряване на ваучери:

6.3.1 За всяка резервация може да бъде осребрен само 1 ваучер. Ваучерите могат да се осребряват само онлайн или чрез нашите партньорски агенции. 
Ваучери с парична стойност, т.нар. ваучери с парична стойност, могат да бъдат осребрени за цялата пазарска кошница.
Ваучери за отстъпка с процентна стойност или ваучерите за безплатно пътуване могат да бъдат осребрявани само за цената на билета. Не може да има отстъпка за допълнителни услуги (например такси за услуги, допълнителни такси за велосипеди или багаж) с изброените по-горе типове ваучери.

6.3.2 Кампаниите с ваучери, провеждани от FlixMobility в рамките на маркетинговите дейности и използването на ваучери, са ограничени до 3 ваучера на човек. Ако дадено лице осребри повече от 3 ваучера от една и съща ваучерна кампания, FlixMobility може да отмени всички резервации, надвишаващи първите 3 билета. Тази разпоредба може да бъде отменена в рамките на специални промоции.

6.3.3 Ваучери, издадени безплатно в рамките на маркетингови дейности или като жест на добра воля, изтичат след приключване на първия процес на резервация.

6.3.4 Използването с търговска цел, и по-конкретно препродажбата на ваучери, не е разрешено и ще се санкционирана от FlixMobility чрез блокиране на билети и/или предявяване на искове за вреди.

6.3.5 Не се извършва изплащане в брой на остатъчно салдо по ваучера.

6.3.6 В случай на измама, опит за измама или подозрение за други незаконни дейности, свързани с покупката, обратното изкупуване или прехвърлянето на ваучер за подарък, FlixMobility си запазва правото да закрие съответния потребителски профил и/или да поиска алтернативен начин на плащане и/или да отмени ваучера. FlixMobility няма да удовлетвори претенции за одобряване или осребряване на съответния ваучер.

6.3.7 В случай на измама, опит за измама или подозрение за други незаконни дейности, свързани с покупката, обратното изкупуване или прехвърлянето на ваучер за подарък, FlixMobility си запазва правото да анулира всички билети, закупени изцяло или частично чрез осребряването на такъв ваучер.

6.4 Осребряване на ваучерни кодове на Interflix

6.4.1 За всяка резервация може да бъде осребрен само един ваучерен код. Ваучерните кодове се активират автоматично в рамките на 48 часа и могат да бъдат осребрени само онлайн или при нашите партньорски агенции.

6.4.2 Ваучерните кодове могат да бъдат осребрени за срок от 3 месеца.

6.4.3 Може да се резервира само директна връзка, с изключение на изходящо пътуване и връщане. Не е необходимо началната точка да бъде крайната точка.

6.4.4 Ваучерите са персонални и не могат да бъдат прехвърляни.

6.4.5 Резервациите могат да се променят само чрез нашия отдел за обслужване на клиенти. Анулирането се изключва.

6.4.6 Използването с търговска цел, и по-конкретно препродажбата на ваучери, не е разрешено и ще се санкционира от FlixMobility чрез блокиране на билети и/или предявяване на искове за вреди.

6.4.7 Не се извършва изплащане в брой на остатъчно салдо по ваучера.

6.4.8 Всяко пътуване с ваучер е отделно и изключено от други пътувания.

6.4.9 Пътникът има право да се откаже от договора за покупка в рамките на 14 дни. Уведомлението за отказ се представя в писмена форма.

7 Невалидни билети

От пътника се изисква да покаже както билета, така и валиден документ за самоличност със снимка, когато това бъде поискано от служителите на FlixCompanies по време на случайни проверки на билети, с цел да се провери валидността на билета.

8 Увеличени такси за превоз

8.1 Пътниците са задължени да заплатят увеличена такса за превоз в случай, че се установи, че те пътуват с превозно средство и не са резервирали място за въпросното пътуване, нито
предварително, нито при качване в превозното средство.

8.2 Пътниците, за които по време на проверка се установи, че не са направили валидна резервация, са длъжни да предоставят своите верни лични данни и да се идентифицират при поискване.

8.3 Увеличените такси за превоз ще бъдат два пъти по-високи от обичайната цена за изминатото разстояние от пътниците, но най-малко 60 евро, плюс цената за оставащото разстояние до местоназначението, изминато от пътниците. Ако пътниците не могат да потвърдят изминатото разстояние, за изчисляване на увеличените такси за превоз се използва началната точка на маршрута.

8.4 Увеличените такси за превоз трябва да бъдат платени незабавно или, в други случаи, най-късно 2 седмици след получаване на искането за плащане в текстова форма. След изтичането на този краен срок се заплаща такса за обработка от 5 евро за всяко писмено искане за плащане, при условие, че пътникът не може да докаже, че не са направени никакви или по-ниски разходи за обработка.

8.5 FlixCompanies си запазват правото да предприемат допълнителни мерки, свързани с по-нататъшни граждански и/или наказателни производства.

9 Анулиране

9.1 Можете да извършите анулиране чрез резервиране на различен билет (анулиране и нова резервация) или да не използвате билета и да получите последващо възстановяване за него в съответствие с параграф 9.6. Водачите не могат да променят или да анулират резервации от ваше име.

9.2 Анулиране, последвано от нова резервация (напр. маршрут, време за заминаване, дата на пътуване), може да се извърши само на уебсайтове на FlixBus или чрез партньорски агенции и билетни центрове на FlixCompanies до 15 минути преди насроченото време за отпътуване. Пътуване за връщане се счита за една резервация.

9.3 В случай на анулиране, последвано от нова резервация, ще бъде издаден ваучер за анулиране без такса за сумата на цената. Този ваучер за анулиране важи за 12 месеца и дава право на пътника да направи нова резервация в рамките на този период на стойността на ваучера. Ако цената за новата резервация е по-висока от цената на анулираното пътуване (стойността на ваучера), ще трябва да доплатите разликата. Ако цената е по-ниска, разликата ще остане върху ваучера за анулиране и може да се използва за различна резервация. Тези разпоредби могат да се променят по отношение на промоционални оферти, които са валидни само за ограничен период от време. По-подробна информация можете да намерите в отделните общи условия за промоцията, които могат да се разгледат на уеб портала.

9.4 За всяко анулиране, последвано от нова резервация, се таксува 1 евро за анулирано пътуване и за пътник (такса за анулиране). Ваучерът за анулиране ще бъде издаден за сумата на цената на билета, като се приспаднат разходите за процеса на анулиране. В случай на промяна на името на пътника, ще трябва да доплатите разликата, ако междувременно пътуването е поскъпнало. Промяната на номера на телефона е безплатна. 

9.5 Ако ваучер за възстановяване на средства се използва за резервация, за новото пътуване важат същите условия за анулиране.

9.6 Ако билет за пътуване не се използва и в случай, че съгласно параграф 2.2 превозвачът е един от FlixCompanies, таксата се възстановява при поискване заедно с билета, като се приспадне такса за обработка от 15 евро за пътник и пътуване, доколкото пътникът не може да докаже, че не са нанесени щети или щетите са за по-малка сума. Тежестта на доказване за неизползване на билета е отговорност на пътника. Билетът се генерира за пътник и за пътуване. Връзките с прекачвания (успоредни връзки) се разглеждат като едно пътуване. Писменото искане може да бъде неофициално. То трябва да бъде изпратено до uslugi@flixbus.bg Таксата за обработка ще бъде намалена до сумата от 2 евро за пътник и пътуване плюс всички такси за банков превод, ако съгласно параграф 2.2 превозвачът е FlixBus DACH GmbH или FlixMobility GmbH и ако искането е направено не по-късно от седмица след изтичане на билета. Всички горепосочени такси за обработка и евентуални такси за банков превод няма да бъдат наложени, ако исканото възстановяване се дължи на обстоятелства, за които отговорност носи FlixMobility или FlixCompanies. Ваучерът за цената на билета, с приспаднатите такси за обработка и за евентуални банкови преводи, ще бъде преведен единствено на банковата сметка, посочена от клиента при извършване на резервацията или, при заплащане с кредитна карта, средствата ще бъдат възстановени в сметката на тази кредитната карта.

9.7 Нито една от посочените по-горе такси за обработка, такси за анулиране или такси за прехвърляне не се прилагат, ако възстановяването е поискано по причини, за които отговорност носи
FlixMobility или FlixCompanies. Кредитът за цената на билета, с приспадната такса за обработка или такса за прехвърляне, ще бъде платен единствено на сметката, посочена от клиента, при подаване на поръчката, или на сметката на неговата кредитна карта, ако е заплатил с кредитна карта.

10 Разписания

10.1 Запазва се правото за изменения в одобрените и публикувани часове на пътуване, дати, маршрути и цени на билети, които са достатъчно добре обосновани, по-конкретно за изпълнение на решенията на лицензиращия орган.

10.2 Ако маршрутите, публикувани в разписанието, са с обозначение "подлежи на официално одобрение", процедурата за лицензиране, необходима за включването на съответните транспортни връзки в публикуваното разписание, все още не е завършена за въпросните маршрути (връзка, спирка , ден на пътуване, билет и т.н.).

10.3 Изменения в разписанието, които влизат в сила след сключването на договора и за които превозвачът не носи отговорност (напр. дългосрочни последици от природни бедствия или постоянни строителни ремонти) не дават право на пътниците да предявяват претенции за обезщетение, доколкото тези изменения се отклоняват само незначително от първоначално определените часове на тръгване и пристигане, т.е. максимум до 2 часа. Значителните изменения в разписанието дават право на пътниците да се откажат от договора за превоз без да дължат такса. За тази цел, пътниците трябва да се свържат с горещата телефонна линия за обслужване на клиенти:
 • Обаждания от Германия и Швейцария (немски стационарен номер): +49 30 300 137 300
 • Обаждания от Австрия (австрийски стационарен номер): +43 820 910 340
 • Обаждания от Италия (италиански стационарен номер): +39 (02) 947 59 208
 • Обаждания от Франция (френски стационарен номер): +33 (0)1 76 36 04 12
 • Обаждания от Великобритания (английски стационарен номер): +44 1 78 82 98 784
 • Обаждания от Хърватска (хърватски стационарен номер): +385 1 800 03 80
 • Обаждания от Дания (датски стационарен номер): +45 32 72 93 86
 • Обаждания от Швеция (шведски стационарен номер): +46 850513750*
или по електронна поща на адрес uslugi@flixbus.bg. В тези случаи пътниците не трябва да са започнали пътуването. Другите права на пътниците остават незасегнати.

11 Начало на пътуването

11.1 На пътниците се препоръчва да стигнат до мястото на отпътуване 15 минути преди началото на пътуването.

11.2 В случай, че пътниците не присъстват в насрочения час за отпътуване и на мястото за резервирания маршрут, претенциите за превоз и резервирано пътуване могат да бъдат изпълнени по
друг начин.

11.3 Ако пътниците са уведомени чрез SMS, по електронна поща или чрез друг писмен формат за необосновано забавяне на пътуването, тогава претенция за превоз в случай на отсъствие на пътници ще отпадне само след часа на забавеното пътуване, посочен в SMS или електронното съобщение.

11.4 За да се определи дали има претенция за превоз, името на пътника трябва да съвпада с посоченото в списъка за резервации, който се показва на мобилния телефон на водача или на служителя на автогарата според текущото състояние на резервацията. За предпочитане е този процес да се осъществява чрез сканиране на билета. В специални случаи пътникът трябва да се идентифицира пред водача и обслужващия персонал при поискване чрез представяне на отпечатано или електронно (като PDF файл) потвърждение на резервацията, както и валиден документ за самоличност, издаден от съответна държава (лична карта, паспорт или подобен).

12 Прекачвания

12.1 Като общо правило, публикуваните планирани услуги са директни връзки. В някои случаи може да наложи прекачване.

12.2 Ако дадено прекачване е планирано по разписание, FlixCompanies гарантира превоз без прекъсване на пътниците до резервираното от тях местоназначение. FlixCompanies предлагат заместващ транспорт в случай, че даден маршрутен автобус не може да изчака закъсняващ свързващ автобус в някои изключителни случаи. В някои случаи това може да бъдат автобуси, управлявани от други компании, автомобили или железопътен транспорт. Не се признават претенции за конкретен вид транспорт. В случай, че крайното местоназначение е отдалечено или няма разумни алтернативни връзки, което налага необходимостта от продължаване на пътуването на следващия ден, на пътниците се предлага безплатно настаняване в хотел средна категория.

12.3 Горепосочената разпоредба,се прилагат само в случаи, при които пътнически резервации с FlixMobility се осъществяват с директни връзки. В случай, че пътниците резервират отделни маршрути и ги комбинират за пътуване, включващо прекачвания, те носят риска от липса на връзка. В тези случаи те нямат право на претенции за заместващ транспорт или настаняване в хотел. Въпреки това, FlixMobility или FlixCompanies ще положат всички разумни усилия, за да информират пътниците за алтернативни връзки.

12.4 Не може да се гарантира прекачване с транспортни услуги, които не се извършват от FlixCompanies.

13 Общи задължения за пътниците

13.1 Трябва да се спазват указанията на водача и придружаващия персонал.

13.2 Водачът и изпращащият персонал са упълномощени да не позволяват пътуване на пътници, които очевидно са в нетрезво състояние или под влияние на наркотици. Същото важи и за
пътници, които застрашават безопасността на останалите пътници по други причини или значително влошават тяхното благополучие. В тези случаи те нямат право на претенции за заместващ транспорт.

13.3 Пушенето в автобуса е забранено. Тази забрана важи и за електронни цигари.

13.4 Пътниците носят отговорност за виновно причинени вреди върху, във или на автобуса.

13.5 Пътници, които причинят замърсяване в автобуса умишлено или в резултат на груба небрежност, са задължени да заплатят на FlixCompanies такса за почистване от най-малко 100 евро, като пътниците имат право да представят доказателства, че не са причинени щети или че упоменатите щети са значително по-малки от гореспоменатата фиксирана сума.

13.6 Превозвачите могат да отменят договора за превоз без предизвестие, в случай че пътникът се държи по начин, който е толкова смущаващ, въпреки отправеното му (устно) предупреждение, че вече не е разумно превозвачът и/или останалите пътници да продължат пътуването. Това важи и в случай, че пътникът не спазва обективно обосновани указания (например указания за безопасност). В този случай превозвачът има право да задържи таксата за пътуване.

13.7 Всички пътници са задължени да използват предпазните колани в рамките на законовите разпоредби, доколкото автобусът е оборудван с тях.

13.8 При почивки/спирания или полицейски проверки пътниците трябва да слязат от автобуса при подкана от страна на шофьора или обслужващия персонал. При спиране за почивка пътникът е длъжен да спазва обявеното от шофьора или обслужващия персонал време за почивка. Шофьорът има право да продължи пътуването, в случай че след изтичане на обявеното време за почивка все още има пътник, който не се е върнал в автобуса. Също така шофьорът не носи отговорност за отсъствието на пътник след изтичане на обявеното време за почивка.

14 Специфични задължения на пътниците по отношение на международните връзк

14.1  Всеки пътник, желаещ превоз през която и да е международна граница, носи изключителна отговорност за спазването на всички закони и разпоредби, отнасящи се до документи и документи за самоличност, визи, чуждестранни валути, митници и здраве. FlixBus не носи отговорност за каквито и да било последици, дължащи се на неспазване на тези закони, разпоредби, дори ако те са променени след извършване на резервацията.

14.2 Всеки пътник, желаещ превоз през която и да е международна граница, носи отговорност за получаване на всички необходими документи за пътуване и за спазване на законите на всяка държава, от която, през която или до която желае да бъде превозен (Общо правило: лична карта за граждани на Европейския съюз, Швейцария, Норвегия и Исландия; паспорт за граждани от всички националности). Препоръчително е да проверите изискванията за влизане и пътуване на държавата/държавите, цел на пътуването, като се свържете със съответните посолства или консулства и да разгледате уебсайта europa.eu: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/index_en.htm
FlixBus не носи отговорност за каквито и да било последици в резултат на липса на необходимите документи и документи за самоличност.

14.3 Преди всяко заминаване пътникът, пътуващ от или до международна дестинация, е длъжен да представи при поискване от водача и обслужващия персонал приемлива форма на издаден от държавата документ за самоличност, който включва най-малко пълното име и снимка на пътника. Водачът и обслужващият персонал трябва да проверят дали информацията в билета е същата като тази, посочена в предоставения от пътника документ за самоличност.

14.4 FlixBus си запазва правото да откаже качване в автобуса:
 • когато даден пътник не разполага с документ или документ за самоличност, съдържащ неговото/нейното пълно име и снимка;
 • когато даден пътник представя документ или документ за самоличност, чиято информация не съвпада с информацията, посочена в билета.
14.5 В съответствие с член 14.4, компанията FlixBus не е длъжна да възстанови изцяло или частично стойността на билета или да предложи някаква форма на компенсация.

14.6 Багажът/куфарите се оставят отключени, за да се ускори процеса на освобождаване от митницата.

14.7 Пътниците са задължени да носят със себе си само стоки, които са освободени от мита по естество и количество.

15 Деца и непълнолетни

15.1 Деца на възраст между 0 и 3 години могат да бъдат превозвани само в подходящи детски седалки за автомобил. По време на пътуването те трябва да бъдат обезопасени с предпазните колани, разположени в автобусите. Детските седалки трябва да бъдат обезопасени с 2-точкови колани и осигурени от възрастните, придружаващи въпросните малки деца.

15.2 На деца и непълнолетни, които още не са навършили 10 години, се разрешава да пътуват по всички национални и международни редовни линии, само ако са придружени от лице на възраст на и над 18 години.

15.3 Деца и непълнолетни на възраст между 10 и 14 години могат да пътуват сами в автобуси, само в случай, че родител или настойник е потвърдил в писмена форма, че въпросното непълнолетно лице е както способно, така и в състояние да започне пътуването без придружител и без надзор. FlixMobility и FlixCompanies не поемат каквито и да било задължения във връзка с надзора на непълнолетни лица. Децата, които пътуват сами, не могат да пътуват по нощни маршрути или извън съответната държава. В допълнение, всички деца, които пътуват сами, нямат право да пътуват по маршрути, които не са директни, а включват смяна на автобуса.

15.4 Младежи на възраст на и над 15 години могат да пътуват самостоятелно. При международни пътувания родителите или настойниците трябва да се погрижат младежите да носят със себе си всички необходими документи и документи за самоличност, необходими при преминаване на границата (вж. също параграф 14.2).

15.5 Параграфи 15.2, 15.3 и 15.4 не се прилагат за връзки във Франция или за международни пътувания от Франция. Непълнолетни на възраст под 16 години трябва да бъдат придружавани от родител или настойник при всяко пътуване. Ако деца или младежи на възраст между 16 и 18 години предприемат международно пътуване от Франция, техните родители или настойници трябва да се уверят, че те разполагат с всички документи и документи за самоличност, необходими за преминаване на границата с тях (лична карта/паспорт и виза, ако е необходимо ).

15.6 Децата пътуват с намалена цена на билета. Тази разпоредба важи за деца и непълнолетни, които все още не са навършили 15 години. В случай, че предлаганата промоционална цена е по-ниска от намалената цена на билета, децата автоматично заплащат по-ниската цена.

15.7 Клаузи 15.2 и 15.3 не важат за връзки в Дания. Непълнолетни лица под 16 години могат да пътуват в Дания без придружител, също така и по маршрути с прекачвания, ако родител или настойник е потвърдил в писмен вид, че съответното непълнолетно лице е в състояние да пътува без придружител и без надзор. FlixBus Danmark ApS не поема никакъв ангажимент за осъществяване на надзор над непълнолетни лица.

16 Пътници с увреждания или ограничена подвижност

16.1 На всеки ще бъде дадена възможност да пътува, независимо дали има увреждане или е с ограничена подвижност. На хората с увреждания или хората с ограничена подвижност ще бъде предоставена помощ от FlixBus в съответствие с Приложение I, а. и б. от Регламент на ЕС 181/2011 в сферата на отговорност на превозвача.

16.2 Придружители, както и средства за улесняване на подвижност и кучета-водачи

16.2.1 Лицето, което ви придружава, има право да пътува безплатно, ако можете да докажете, че трябва да бъдете придружавани по всяко време, като при заминаване представите съответния документ, посочващ това, например
 • в Германия - "Schwerbehindertenausweis" или медицинско свидетелство
 • във Франция - "Carte D'Invalidit» (Besoin d'Accompagnement)"
 • в Италия - удостоверение, издадено от местния здравен орган ("ASL") или “Националния институт за социално подпомагане" (INPS)
16.2.2 За да се гарантира, че е възможно да се извърши превоз на хора с увреждания или с ограничена подвижност, както и на техните придружители, пътникът трябва да ни информира за своите потребности преди извършване на резервацията. (вж. параграф16.5.3).

16.2.3 Помощните средства за придвижване и кучетата-водачи, които трябва да пътуват с хората, се превозват без допълнително заплащане, при условие че е представено доказателство или
съответно удостоверение за увреждането (вж. параграф 16.2.1). Не се изисква тези животни да носят намордник.

16.2.4 За да се гарантира, че е възможно да се превозва придружител или куче-водач, пътникът трябва да информира нашата клиентска служба по телефона за своите потребности, преди да извърши резервацията и не по-късно от 36 часа преди заминаването.

16.3 Спирки/автобусни спирки
FlixCompanies няма никакво влияние върху инфраструктурното състояние на спирките и автобусните спирки, а следователно и за инвалидния достъп на хората с увреждания. По тази причина, FlixCompanies не може да даде никаква гаранция за това. Съответният оператор на спирката носи отговорност за това.

16.4 Отказ на превоз

16.4.1 Ако конструкцията или инфраструктурата на превозното средство, включително спирките и автобусните спирки, не позволяват физически качването в автобуса, излизането или превозът на лицето с увреждания или лицето с ограничена подвижност по безопасен и оперативно осъществим начин, FlixCompanies си запазва правото да откаже да приеме резервация, да издаде или да предостави билет или да позволи на въпросното лице да се качи на борда на превозното средство. В този случай засегнатите лица трябва да бъдат информирани за всички други приемливи алтернативни начини за превоз, като използват услугите, предлагани от FlixCompanies.

16.4.2 Конструкция на превозното средство означава, че в момента превоз е възможен само в случай, че лицата с увреждания или лицата с ограничена подвижност могат да започнат пътуването самостоятелно и без външна помощ. Пътниците могат да поискат придружаване от лице по техен избор, което е в състояние да осигури помощта, която се изисква за лицата с увреждания или за тези с ограничена подвижност, за да се компенсират горните ограничения. Придружители от такъв характер се превозват безплатно и се настаняват на места до лицата с увреждания или тези с ограничена подвижност, доколкото това е възможно.

16.4.3 Всеки засегнат посетител ще бъде незабавно уведомен писмено и при поискване, в рамките на пет работни дни след получаване на искането, за съответната причина за отказ на превоз.

16.4.4 В случай, че се регистрира превоз на пътник с увреждане или ограничена подвижност и се издаде билет и в случай че на този пътник впоследствие бъде отказан превоз, както пътникът, така и придружаващото го лице могат да процедират както следва: а) като поискат възстановяване на цената на билета и безплатно пътуването за връщане до началната отправна точка, посочена в договора за превоз при първа възможност, според случая, или б) като продължат пътуването по алтернативен маршрут с приемлива заместваща транспортна услуга до местоназначението, посочено в договора за превоз.

16.5 Превоз на инвалидни колички или помощни средства за ходене

16.5.1 Пътници с увреждания или с ограничена подвижност имат право да превозват безплатно своите сгъваеми инвалидни колички или помощни средства за ходене в багажното отделение на автобуса.

16.5.2 Освен това, всички инвалидни колички, необходими в салона за пътници, независимо от датата на производство на точките за закрепване на обезопасяващите устройства, трябва да имат така наречените “възли на натоварване” съгласно DIN 75078-2, както и разрешение от производителя съгласно DIN EN 12183 или 12184. Изпълнението на горепосочените стандарти за превоз трябва да бъде потвърдено преди извършване на резервацията чрез изпратения формуляр (вж. параграф 16.5.4).

16.5.3 За да се провери възможността за превоз, от пътника се изисква да предостави на клиентската служба точния модел на инвалидната количка или други помощни устройства преди извършване на резервацията, по телефона от 14 дни и не по-късно от 7 дни (за превоз в салона за пътници) или 36 часа (за превоз в багажното отделение) преди заминаването.

16.5.4 Пътникът гарантира, че инвалидната количка е функционална и технически изправна, за да се използва безопасно по време на пътуването. Инвалидната количка трябва да отговаря на действащите законови изисквания за безопасност. Използването на инвалидна количка по време на пътуване може да бъде отказано, ако е налице сериозно доказателство, че безопасно пътуване не е възможно или е под въпрос. Превозвачът не носи отговорност за щети, причинени от неизправно техническо състояние на инвалидната количка.

17 Превоз на стоки

17.1 Багаж:

17.1.1 Включеният в цената на пътуването пътнически багаж е ограничен до една безплатна единица багаж на пътник, като максималните размери на багажа са 80 х 50 х 30 см. Допускат се незначителни отклонения от посочените размери, ако общият размер на единицата багаж (височина, широчина и дължина) не надвишава 160 см. Всеки пътник има право на безплатен багаж с максимално тегло от 20 кг. За пътнически багаж се считат куфари и пътнически чанти. Като изключение се допуска превозването на туристическа раница. В отделни случаи и в рамките на свободния капацитет е възможен превоз на допълнителна платена единица пътнически багаж (допълнителен багаж) с максимални размери 80 х 50 х 30 см и максимално тегло от 20 кг. Незначителни отклонения от посочените размери се допускат и за допълнителния багаж, в случай че общият размер на единицата багаж не надвишава 160 см. За целта се начислява такса за багаж в размер на 2 евро. Не съществува общовалидно право за превозване на повече от една единица пътнически багаж.

17.1.2 Допълнителният багаж трябва да бъде регистриран предварително: или (ако е възможно за пътуването) чрез системата за резервации, или по телефона, не по-рано от 48 часа преди началото на пътуването, на следните горещи линии:
 • Обаждания от Германия и Швейцария (немски стационарен номер): +49 30 300 137 300
 • Обаждания от Австрия (австрийски стационарен номер): +43 820 910 340
 • Обаждания от Италия (италиански стационарен номер): +39 (02) 947 59 208
 • Обаждания от Франция (френски стационарен номер): +33 (0)1 76 36 04 12
 • Обаждания от Великобритания (английски стационарен номер): +44 1 78 82 98 784
 • Обаждания от Хърватска (хърватски стационарен номер): +385 1 800 03 80
 • Обаждания от Дания (датски стационарен номер): +45 32 72 93 86
 • Обаждания от Швеция (шведски стационарен номер): +46 850513750*
17.1.3 Пътниците са длъжни да поставят етикет на своя багаж със своето име и адрес за целите на правилното указване и връщане и по-конкретно, за да се избегнат обърквания.

17.1.4 Пътниците отговарят за товарене на своя багаж при смяна на превозните средства. Евентуална помощ от водача на автобуса ще бъде оказвана само в изключителни случаи и не се оправдават претенции за извършване на същата, освен ако въпросният пътник не е с увреждания или е лице с намалена подвижност.

17.2 Ръчен багаж:

17.2.1 Ръчният багаж е безплатен, но се ограничава до 1 брой багаж на пътник с максимален размер 42 х 30 х 18 см и максимално тегло 7 кг.

17.2.2 От пътниците се изисква да съхраняват и наблюдават ръчния багаж в зоната за пътниците по начин, който гарантира, че не се нарушава безопасността и изправното функциониране на автобуса и че не представлява неудобство за други пътници. По принцип, ръчният багаж трябва да се съхранява върху багажните стелажи, които са предвидени или се намират под седалките пред пътниците.

17.2.3 Ръчният багаж и неговото съдържание остават под грижите на пътниците по време на цялото пътуване и трябва да бъдат наблюдавани по подходящ начин. В случай, че се забележи неразрешен достъп от трети лица, трябва да бъде информиран водача на автобуса. От пътниците се изисква да проверят целостта на своя ръчен багаж преди края на пътуването.

17.3 Специален багаж:

17.3.1 Така нареченият “специален багаж” изисква предварителна регистрация от пътниците и потвърждение. Не съществува стандартна заявка за превоз на специален багаж.

17.3.2 Като специален багаж се определят предметите, които надхвърлят размерите, посочени за пътническия багаж. При това размерът (височина в см + широчина в см + дължина в см) на специалния багаж не може да надвишава 240 см. Теглото на единицата специален багаж не може да надвишава максималното тегло от 30 кг.

17.3.3 Превозът на специален багаж е ограничен до 1 брой на пътник.

17.3.4 Приспособления, предмети за обзавеждане или мебелни елементи, електронни устройства, дъски за сърф и кашони обикновено не се допускат за превоз. Ортопедични помощни средства и велосипеди не се считат за специален багаж. Те са предмет на отделни условия.

17.3.5 Специалният багаж трябва да бъде регистриран предварително: или (ако е възможно за пътуването) чрез системата за резервации, или по телефона, не по-рано от 48 часа преди началото на пътуването, на следните горещи линии:
 • Обаждания от Германия и Швейцария (немски стационарен номер): +49 30 300 137 300
 • Обаждания от Австрия (австрийски стационарен номер): +43 820 910 340
 • Обаждания от Италия (италиански стационарен номер): +39 (02) 947 59 208
 • Обаждания от Франция (френски стационарен номер): +33 (0)1 76 36 04 12
 • Обаждания от Великобритания (английски стационарен номер): +44 1 78 82 98 784
 • Обаждания от Хърватска (хърватски стационарен номер): +385 1 800 03 80
 • Обаждания от Дания (датски стационарен номер): +45 32 72 93 86
 • Обаждания от Швеция (шведски стационарен номер): +46 850513750*
В случай че специалният багаж бъде приет за превоз, се заплаща такса за допълнителен багаж в размер на 9 евро за бройка. Превозът на специален багаж винаги подлежи на таксуване за разлика от този на нормалния багаж.

17.4 Музикални инструменти

17.4.1 Музикалните инструменти се класифицират като специален багаж. В случай, че въпросният инструмент (включително неговият калъф за съхранение) е по-малък от определения размер за ръчен багаж, той може да бъде превозен безплатно на мястото на ръчен багаж. В случай, че въпросният инструмент (включително неговият калъф за съхранение) е по-голям от определения размер за ръчен багаж, той трябва да бъде превозен в задното багажно отделение. В този случай ще бъде начислена допълнителна такса (вж. параграф 17.3.5). Няма да бъдат превозвани музикални инструменти и техните калъфи, чиито размери надвишават 135 х 48 х 35 см.

17.4.2 Обикновено се препоръчва музикалните инструменти да се превозват в твърди калъфи.

17.5 Ценни вещи:

17.5.1 Ценни вещи като пари в брой, бижута, благородни метали, ключове, очила (слънчеви очила и/или очила за четене), електронни устройства (преносими компютри, iPad, таблети, MP3 плейъри, мобилни телефони, камери), контактни лещи, протези, лекарства , важни документи (дипломи, други удостоверения, документи за самоличност, паспорти, шофьорски книжки, ценни книжа) и т.н. и чупливи предмети трябва да се превозват като ръчен багаж, а не като обикновен багаж, и за тях трябва да бъдат положени съответните грижи от страна на пътниците.

17.5.2 Ако въпреки това пътниците изберат да превозват ценни вещи в своя обикновен багаж, няма да се приемат претенции за отговорност. От горепосоченото се изключват случаи на умисъл или груба небрежност.

17.6 Бебешки колички:

17.6.1 Бебешките колички се превозват като специален багаж (максимум 1 бебешка количка на пътник). Бебешките колички трябва да бъдат сгъваеми. Няма да се превозват бебешки колички, които не са сгъваеми. Регистрирането трябва да се извърши по телефона чрез горещата линия за обслужване на клиенти най-рано 48 часа преди началото на пътуването.

17.6.2 Бебешки колички се превозват безплатно.

17.7 Велосипеди:

17.7.1 Велосипеди се превозват по някои маршрути. Велосипедите трябва да са със стандартен размер без приспособления и теглото им не трябва да надвишава 25 кг. Тандеми или триколки не се превозват.

17.7.2 Препоръчваме на всички пътници, които желаят да вземат велосипед със себе си, да направят резервация за пътуването и за места за велосипедите много по-рано.

17.7.3 Превозът на велосипеди се извършва само в зависимост от наличния капацитет от максимум 5 велосипеда на автобус. Няма стандартна заявка за превоз на велосипеди.

17.7.4 Превозът на велосипеди струва 9 евро, независимо от дължината и цената на билета за резервирания маршрут. Превозът се извършва в специални багажници за велосипеди. В отделни
случаи е възможно превозът да се извършва само в специални калъфи в багажното отделение (напр. сгъваеми велосипеди). В този случай трябва да се уведоми клиентската служба (вж. също параграф 17.3.5).

17.8 Няма застрахователно покритие за забравени или оставени в автобуса вещи. В случай че пътниците са оставили вещи в автобуса, те трябва да попълнят формуляра за изгубени и намерени вещи на уеб порталите на FlixMobility.

17.9 Опасни вещества и предмети не са разрешени по време на пътуване, особено
 • експлозивни, лесно запалими, радиоактивни, миризливи или корозивни вещества.
 • непакетирани или незащитени предмети, които могат да наранят други пътници.
Това включва предмети като оръжия, боеприпаси и фойерверки.

18 Превоз на животни

18.1 Пренасянето и превоза на кучета и други животни в автобусите, пътуващи на дълги разстояния като цяло е изключено.

18.2 Правилата, посочени в 16.2.3, както и 16.2.4, се прилагат за помощни средства за придвижване и за кучета-водачи.

19 Права на пътниците в случай на закъснение или отмяна

19.1 В случай на анулиране или закъснение, FlixCompanies или операторът на автогарата уведомява пътниците, заминаващи от обслужвания терминал, за ситуацията колкото е възможно по-бързо и най-късно 30 минути след планираното време за заминаване и ги информира за очакваното време за заминаване, веднага щом тази информация стане достъпна. FlixCompanies ще предлага на всички пътници, особено на тези, които тръгват от необслужвани автогари, електронна информация относно анулирани пътувания или закъснения при пътувания. За да получат тази информация, пътниците трябва да предоставят необходимите данни за контакт (напр. номер на мобилен телефон).

19.2 Ако е разумно да се предположи, че заминаването на резервираното пътуване трябва да се отмени, че то ще се забави с повече от 120 минути или в случай на дублирани места, пътниците могат да постъпят както следва: а) да продължат пътуването при първа възможност по друг маршрут, водещ до местоназначението, предвидено в договора за превоз при съпоставими условия с тези, посочени в същия договор; или б) да поискат възстановяване на цената на билета и на безплатно пътуване за връщане с автобуса до мястото на заминаване, предвидено в договора за превоз, както е приложимо. Претенции за възстановяване на пълната заплатена цена на билета може да има както за изминатите отсечки от пътуването, така и за тези, които не са изминати в случай, че пътуването е станало безполезно в съответствие с първоначалните планове за пътуване на пътниците. Възстановяването на сумата се извършва в парично изражение в рамките на 14 дни след получаване на иска за обезщетение или на пътниците се предоставя избор според т. а) или б), упоменати по-горе, освен ако пътниците не се споразумеят за друга форма на възстановяване.

19.3 FlixMobility предлага на пътниците безплатно настаняване в хотел или друга форма на настаняване, както и помощ при организирането на превоз между автогарата и мястото за настаняване, в случай че се изисква престой за 1 или повече нощувки в резултат от отмяната или закъснението на пътуването от автобусна спирка с повече от 90 минути в случай на пътувания с продължителност по-голяма от 3 часа. В този случай FlixMobility предлага на пътниците закуски, ястия или напитки, според периода на изчакване или закъснение, при условие, че те са налични в автобуса или на автогарата или могат да бъдат закупени по разумен начин. FlixMobility ограничава общите разходи за настаняване, с изключение на разходите за превоз между автогарата и квартирите, до 80 евро за нощувка на пътник и до 2 нощувки максимум. Горепосочената претенция за безплатно настаняване в хотел или друга форма на настаняване не се прилага в случай, че FlixMobility може да докаже, че анулирането или закъснението е било причинено от неблагоприятни метеорологични условия или тежки природни бедствия, които застрашават безопасната експлоатация на редовна автобусна линия.

19.4 В случай че превозното средство се повреди по време на пътуването, FlixMobility ще предложи на пътниците да продължат превоза със заместващо превозно средство или превоз до подходяща точка на изчакване, откъдето пътуването може да продължи.

19.5 Не се изключват други претенции, произтичащи от вреди, причинени от отмяната или забавянето.

20 Отговорност

20.1 В случай на незначителна небрежност, отговорност се поема само ако са нарушени съществени договорни задължения с изключение на случай на застрашаване на живота, увреждане на крайник или на здравето. Продължава да се поема неограничена отговорност за преднамерена и груба небрежност.

20.2 Отговорността за съпътстващи щети се изключва в случаите на проявена обикновена небрежност. Това не важи в случаите на умишлено или небрежно телесно увреждане, увреждане на живота и здравето.

20.3 Размерът на обезщетението при смърт и телесна повреда се ограничава до 220 000 евро на пътник, като нивото на компенсация в обхвата на приложение на StVG (Закон за движението по пътищата) остава изрично запазено.

20.4 Отговорността и нивото на обезщетение за щети на багаж се ограничават и изключват, както следва:

20.4.1 В случай на щети по багаж, произтичащи от произшествие, свързано с автобуса, или загуба на багаж, произтичаща от това, нивото на обезщетение за претенция за вреди за пътник и багаж се ограничава до 1200 евро.

20.4.2 Отговорността се изключва в случай на загуба на бройки багаж, които не са свързани с произшествие, свързано с автобуса, в допълнение към объркване или кражба на същите, с изключение на случаите на преднамерена и груба небрежност.

20.4.3 Отговорността за щети или последващи щети, произтичащи от невъзможността на пътниците да опаковат бройките багаж по подходящ начин, се изключва, освен в случаите на преднамерена и груба небрежност.

20.5 Компенсацията в случай на повреда на инвалидни колички и друго оборудване за придвижване или помощни средства винаги трябва да се равнява най-малко на стойността за подмяна или на разходите за ремонт на изгубеното или повредено оборудване. По време на процеса ще бъдат положени всички усилия да се осигури поне временна подмяна на същото, което съответства на техническите и функционалните характеристики на загубената или повредена инвалидна количка или друго оборудване за придвижване.

20.6 Размерът на обезщетението за всички други имуществени вреди, които не са нито случайни щети по багаж, нито щети по инвалидни колички или други помощни средства за подпомагане на придвижването или помощни средства, се ограничава до 1 000 евро съгласно член 23 от немския Закон за обществения транспорт (Personenbeförderungsgesetz), освен ако имуществените щети се основават на преднамерена или груба небрежност.

20.7 Ограниченията и изключването на отговорността не се отнасят до установена по закон задължителна отговорност без вина или ако в отделни случаи е приета гаранция без вина.

21 Общи условия за превоз

В допълнение към тези "Специални условия за превоз", в настоящия вариант се прилага законовата разпоредба от 27 февруари 1970 г. (Федерален държавен вестник I, стр. 230) относно Общите условия за превоз с трамваен, автобусен транспорт и редовни услуги с моторни превозни средства.

22 Място на юрисдикция

Мюнхен е мястото на юрисдикция за общи търговци, юридически лица и физически лица, които нямат обща юрисдикция в Германия, както и за лица, които са променили своето местожителство или обичайно пребиваване в чужбина след сключване на договор за превоз и чиито местоживеене или обичайно местопребиваване към момента, когато действието не е известно.

23 Неефективни разпоредби

В случай, че отделни разпоредби в настоящите Общи търговски условия за превоз са или станат изцяло или частично неефективни или невалидни, това по принцип не намалява ефикасността на договора за превоз като цяло.

* Моля, имайте предвид, че цените за разговорите от фиксирани и мобилни номера са в зависимост от тарифата на съответния доставчик.