§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

I. Общи условия за продажба и резервация

Дата: 04.04.2018

1 Област на приложение

Общите търговски условия и специалните условия за превоз важат при използване на уебпорталите и резервацията на пътувания при FlixBus.

2 Договаряща страна

Договарящата страна за резервации на пътуване (продавач на билети) и използването на онлайн портали е FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 Munich (Мюнхен), наричана по-долу FlixMobility.

3 Използването на уебпортала с търговска цел

3.1 Сайтове за сравнение на цените могат да сключат писмено споразумение с FlixMobility, чрез което FlixMobility разрешава получаването, обработката и публикуването на цени, както и разписания на FlixMobility.

3.2 Не се позволява използването на уебпорталите на FlixMobility за нелични или търговски цели. Забранено е използването на автоматизирани системи за извличане на данни от този уебсайт за търговска употреба („Screen Scraping“ - анализ на екранни данни). FlixMobility си запазва правото да предприема действия срещу всякакви нарушения.

4 Плащане и ваучери

4.1 За плащане на билети могат да се използват различни начини на плащане в зависимост от мястото на резервацията:

  • Онлайн: PayPal, директен дебит, кредитна карта (Mastercard/Visa/Amex), SofortÜberweisung, iDeal, Postfinance, Carte Bleue, Dotpay. По време на всички резервации си запазваме правото да изключим някои видове плащане и да насочим клиентите към други видове плащане.
  • В превозните средства: Плащане в брой.
  • Билетни центрове / Туристически бюра: Всички начини на плащане, предлагани от агенцията. Винаги е възможно да платите и в брой.
  • По телефона: Кредитна карта (Mastercard/Visa/Amex), както и банков превод за клиенти, живущи в Германия.

4.2 Особени условия при плащане с кредитна карта:

4.2.2.1 Купуване с кредитна карта

4.2.2.2 При плащане с кредитна карта, клиентските сметки се таксуват при завършване на резервацията. Чрез извършване на плащане с кредитна карта, в момента на резервацията, клиентите инструктират своите кредитни институции да дадат информация на FlixMobility или на някоя от нейните упълномощени трети страни, за имената на клиентите и пълните им адреси, така че в случай на възстановяване на средствата, да се даде възможност на FlixMobility да предяви своите искове срещу клиентите.

4.2.2.3 Банковите такси, възникнали в случай на връщане на средства при плащане чрез кредитна карта, се заплащат от пътниците. Също така, може да се начислят такси за анулиране. На пътниците се дава възможност да докажат, че връщането на средствата е довело до по-малко или никакви разходи. В случай на връщане на средства, на клиентите може да бъде забранено временно или постоянно да извършват плащания чрез кредитна карта.

4.2.3 След безрезултатно напомняне, извършено от FlixMobility, исковете ще бъдат предадени на външен доставчик на услуги за по-нататъшно действие. За тази цел FlixMobility може да предостави на този външен доставчик на услуги всички необходими лични данни на длъжниците.

4.2.4 Компенсиране; право на задържане

4.2.4.1 Клиентите имат право на компенсиране само в случай, че техните насрещни претенции са законно установени или не са оспорени, или са признати от нас. Освен това те имат право на задържане, ако и доколкото тяхната насрещна претенция се основава на същите договорни отношения.

4.2.4.2 В случай че клиентите не закъсняват с изпълнението на задълженията си за плащане, всички съществуващи претенции от едно и също договорно правоотношение настъпват с незабавно действие.

4.2.5 Такси за плащане

4.2.5.1 Общата цена на билета, посочена в онлайн магазина, включва всички такси за плащане, които се таксуват от трети страни по избрания от вас начин на плащане, и които трябва да бъдат платени от Вас, както и законния данък върху добавената стойност.

4.2.5.2 За клиенти, които избират метод на плащане, подлежащ на такси, се прилага такса от 2,1% (плюс ДДС) от стойността на цялата количка със стоки. Във всяка страна съществува най-малко един освободен от такси и установен начин на плащане.

4.3 Осребряване на ваучери:

4.3.1 За всяка резервация може да бъде осребрен най-много един ваучер. Ваучери могат да се осребряват само онлайн или в нашите партньорски агенции.

Ваучери с парична стойност, т.нар. бонове със стойност, могат да бъдат осребрени за цялата количка със стоки.

Ваучери за отстъпка с процентна стойност или ваучерите за безплатно пътуване могат да бъдат осребрявани само за цената на билета. Не може да има отстъпка за допълнителни услуги (например за фиксирани суми за услуги, допълнителни такси за велосипеди или багаж) с изброените по-горе типове ваучери.

4.3.2 Кампаниите с ваучери, провеждани от FlixMobility в рамките на маркетинговите дейности и използването на ваучери, са ограничени до 3 ваучера на човек. Ако дадено лице осребри повече от 3 ваучера от една и съща ваучерна кампания, FlixMobility може да отмени всички резервации, надвишаващи първите 3 билета. Тази разпоредба може да бъде отменена в рамките на специални промоции.

4.3.3 Ваучери, издадени безплатно в рамките на маркетингови дейности или като жест на добра воля, изтичат след приключване на първия процес на резервация.

4.3.4 Използването с търговска цел и по-конкретно препродажбата на ваучери не е разрешено и ще се санкционира от FlixMobility чрез блокиране на билети и/или предявяване на искове за вреди.

4.3.5 Не е възможно изплащане на стойността на ваучера.

4.3.6 В случай на измама, опит за измама или подозрение за други незаконни дейности, свързани с покупката, обратното изкупуване или прехвърлянето на ваучер за подарък, FlixMobility си запазва правото да закрие съответния потребителски профил и/или да поиска алтернативен начин на плащане и/или да блокира ваучера. Няма претенции за активиране или осребряване на съответния ваучер.

4.3.7 В случай на измама, опит за измама или подозрение за други незаконни дейности, свързани с покупката, обратното изкупуване или прехвърлянето на ваучер за подарък, FlixMobility си запазва правото да анулира всички билети, закупени изцяло или частично чрез осребряването на такъв ваучер.

4.4 Осребряване на ваучерни кодове на Interflix

4.4.1 За всяка резервация може да бъде осребрен най-много един ваучер. Ваучерните кодове се активират автоматично в рамките на 48 часа и могат да бъдат осребрени само онлайн или при нашите партньорски агенции.

4.4.2 Ваучерните кодове са валидни в продължение на 3 месеца.

4.4.3 Може да се резервира само една директна връзка, с изключение на пътуване за отиване и връщане. Мястото на тръгване не може да бъде място на пристигане.

4.4.4 Ваучерите са персонални и не могат да бъдат прехвърляни.

4.4.5 Резервациите могат да се променят само чрез нашия отдел за обслужване на клиенти. Не се допуска анулиране.

4.4.6 Използването с търговска цел и по-конкретно препродажбата на ваучери не е разрешено и ще се санкционирана от FlixMobility чрез блокиране на билети и/или предявяване на искове за вреди.

4.4.7 Не е възможно изплащане на стойността на ваучера.

4.4.8 Всяко пътуване, резервирано с ваучер, е отделно и изключено от други пътувания.

4.4.9 Пътникът има право да се откаже от договора за покупка в рамките на 14 дни. Уведомлението за отказ се представя в писмена форма.

4.5 Ценови кампании

4.5.1 Ценовите кампании, проведени от FlixMobility GmbH в рамките на маркетингови дейности, и закупуването на билети с намаление, са с ограничение до 3 билета на лице. Ако едно лице закупи повече от 3 билета от една и съща ценова кампания, FlixMobility GmbH може да анулира всички резервации, които надвишават първите 3 билета. Тази разпоредба може да не бъде спазена в рамките на специални промоции.

4.5.2Търговската употреба и по-специално препродажбата на билети не е разрешена и ще бъде санкционирана от FlixMobility GmbH чрез блокирането на билети и/или предявяване на искове за щети.

4.5.3 В случай на измама, опит за измама или съмнение за други незаконни дейности, свързани с покупката, откупуването или прехвърлянето на билети, FlixMobility GmbH си запазва правото да закрие съответния акаунт на клиента и/или да изисква алтернативен метод на плащане и/или да отмени билетите. FlixMobility GmbH не признава искове за одобрение или възстановяване на засегнатия билет.

4.5.4 В случай на измама, опит за измама или съмнение за други незаконни дейности, свързани с покупката, изкупуването или прехвърлянето на билети, FlixMobility GmbH си запазва правото да анулира всички билети, закупени изцяло или частично чрез изкупуването на билета.

4.5.5 Билети, закупени в рамките на оферта, за които след края на офертата важат други условия, трябва да се закупуват на пълната цена, приложима за деня на пътуването/датата на валидност на билета.

5 Анулиране

5.1 Анулирането може да бъде извършено чрез резервиране на друг билет (анулиране и нова резервация) или когато билета не се използва, като в този случай има последващо възстановяване в съответствие с точка 5.6. Не е възможна промяна или анулиране на резервация от страна на водача.

5.2 Анулиране, последвано от нова резервация (напр. маршрут, време на заминаване, дата на пътуване), може да се извърши само на уебсайтове на FlixBus или чрез партньорски агенции и билетни центрове на FlixCompanies до 15 минути преди насроченото време за отпътуване. Пътуване с отиване и връщане се счита за една резервация.

5.3 В случай на анулиране с нова резервация се издава така нареченият ваучер от анулиране. Този ваучер от анулиране важи за 12 месеца и дава право на пътника да направи нова резервация в рамките на този период на стойността на ваучера. Ако цената за новата резервация е по-висока от стойността на ваучера, ще трябва да доплатите разликата. Ако цената е по-ниска, разликата ще остане върху ваучера от анулирането и може да се използва за друга резервация. Тези разпоредби могат да се променят по отношение на промоционални оферти, които са валидни само за ограничен период от време. По-подробна информация можете да намерите в отделните общи условия за промоцията, които могат да се разгледат на уебпортала.

5.4 За всяко анулиране чрез нова резервация се начислява такса за анулиране на анулирано пътуване и на пътник. Ваучерът за анулиране ще бъде издаден за сумата на цената на билета, като се приспаднат разходите за процеса на анулиране. В случай на промяна на името на пътника, ще трябва да доплатите разликата, ако междувременно пътуването е поскъпнало. Промяната на телефонния номер е безплатна.

5.5 Ако при резервация на пътуване се използва ваучер от анулиране, за новото пътуване важат същите условия на анулиране.

5.6 Ако билет за пътуване не се използва и превозвач са една от FlixCompanies, при поискване срещу представяне на билета, цената за превоза се възстановява, като се удържа такса за обработване от 15 евро за пътник и пътуване, освен ако пътникът не може да докаже, че не са нанесени щети или щетите са за по-малка сума. Тежестта на доказване за неизползване на билета се пада на пътника. За пътник и пътуване се генерира един билет. Маршрутите с прекачване се разглеждат като едно пътуване. Писменото искане може да бъде неофициално. То следва да е адресирано до FlixMobility или FlixBus DACH, например на пощенски адрес FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80635 München или FlixBus DACH GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 33, 10178 Berlin. Таксата за обработка се намалява на сумата от 2 евро за пътник и пътуване плюс евентуална такса за банков превод, при условие че превозвач е FlixMobility GmbH или FlixBus DACH GmbH и писменото искане се отправи незабавно, най-късно в рамките на една седмица след изтичане валидността на билета.

5.7 Всички горепосочени такси за обработка, такси за анулиране и евентуални такси за банков превод няма да бъдат наложени, ако исканото възстановяване се дължи на обстоятелства, за които отговорност носи FlixMobility GmbH или FlixCompanies. Ваучерът за цената на билета, с приспаднатите такси за обработка и за евентуални такси за банкови преводи, ще бъде преведен единствено на банковата сметка, посочена от клиента при извършване на резервацията или, при заплащане с кредитна карта, на сметката на тази кредитната карта.

6 Място на юрисдикция

Мюнхен е мястото на юрисдикция за общи търговци, юридически лица и физически лица, които нямат обща юрисдикция в страната, както и за лица, които са променили своето местожителство или обичайно пребиваване в чужбина след сключване на договор за превоз и чиито местоживеене или обичайно местопребиваване не е известно към момента на предявяване на иска.

7 Недействителност на някои разпоредби

В случай, че отделни разпоредби в настоящите Общи търговски условия и специфични условия за превоз са или станат изцяло или частично неефективни или невалидни, това по принцип не намалява ефикасността на договора за превоз като цяло.

 

II Различни национални разпоредби

1. Швеция

  • към 4.1: Във Швеция в транспортните средства се приема само плащане с карта (MasterCard, Visa, American Express, Maestro, Visa Electron, V Pay, JCB, Diners Club, China Union Pay). Освен това билетите във Швеция могат да се купуват от шофьора посредством мобилна система за плащане, основаваща се на NFC. (например Swish, Mobile Pay, Apple Pay, Android Pay).

2. Полша

  • към 4.2.4.1, 4.2.4.2, 5.6: Тези разпоредби не се отнасят за маршрути, обслужвани от FlixBus Polska sp. z.o.o.
  • към 5.1: Анулиране не може да бъде извършено, ако не използвате билета и получавате последващо възстановяване на разходите за връзки, извършени от FlixBus Polska sp. z.o.o.
  • към 5.4: За маршрути, обслужвани от FlixBus Polska sp. z.o.o. не се изисква такса за анулиране.

3. Чешка република

  • По отношение на точка 5.4: Таксата за отмяна не се прилага за тарифи, платени в чешки крони.
  • По отношение на точка 6: Всеки потенциален съдебен спор между FlixBus CZ s.r.o. и пътника трябва да бъде отнесен за разрешаване пред съда в Чешката република.